Categorie: Corona

Paas-Challenge Tieners

Op de avond voor Pasen, zaterdag 11 april 2020, hebben de tieners met elkaar een Paas-challenge gehouden via internet. Natuurlijk hadden ze elkaar liever “in het echt” gezien, maar ook op deze manier hadden ze een reuze gezellige avond met elkaar.

Rondom het Paasverhaal moesten de tieners verschillende opdrachten uitvoeren, die ze kregen toegelicht via een video-call met de leiding en tieners. Voorbereid door Marien en Jannieke den Otter, met Maarten Gotink als spelleider.

De uiteindelijke winnaars van de avond waren Tijn en Mees Blaauwendraad.

Klik voor een korte impressie van deze leuke avond met de tieners, op onderstaande foto’s.

Palmpasen Thuis

“Home made” Palmpasenstokken…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is palmpasen-thuis.png

Vandaag (5 april 2020) is het Palmpasen. Maar helaas kunnen de kinderen van de Kinderkerk geen optocht houden in de kerk met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken.

Dit jaar heeft de kinderkerk daarom een thuis actie georganiseerd voor de kinderen. Ze hebben thuis een Palmpasenstok gekregen die ze daarna zelf versierd hebben.

Trotse makertjes hebben foto’s van hun stokken opgestuurd, zodat wij ze kunnen laten zien op deze website. Ze zijn PRACHTIG geworden!

Heel veel dank aan de leiding van de kinderkerk voor de organisatie, maar natuurlijk ook aan de ouders die hier en daar best een handje geholpen zullen hebben…   ?

Erediensten in Coronatijd

Vanaf zondag 6 september 2020 zullen wij in principe weer onze gebruikelijke erediensten kunnen houden in onze Sint Maartenskerk, uiteraard met in achtneming van de nodige richtlijnen.

Vanuit onze verantwoordelijkheid naar onze gemeenteleden en gasten, maar ook naar onze samenleving als geheel, willen wij verantwoordelijkheid nemen in de organisatie van onze samenkomsten. Hiertoe is een gebruiksplan opgesteld waarin de maatregelen zijn opgenomen om bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is.

Vanzelfsprekend hebben wij er alle begrip voor wanneer u wellicht nog terughoudend bent om te komen, om gezondheidsrisico’s te voorkomen. De erediensten blijven daarom mee te beleven via Kerkdienst Gemist. Ook achteraf is deze dienst nog terug te zien en/of te luisteren.

Wij verzoeken u de richtlijnen in het gebruiksplan in acht te nemen en aanwijzingen van kosters of ambtsdragers op te volgen. Samenvattend gaat het om het volgende:

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Tussen zitplaatsen dienen ten minste 2 stoelen vrijgehouden te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Registratie van aanwezigheid is verplicht iv.m. mogelijk contactonderzoek na besmetting.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Liedboeken voor algemeen gebruik zijn niet meer beschikbaar.
 • Volg de aanwijzingen op van kosters en ambtsdragers.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken

Het gebruiksplan is te vinden via deze link: Gebruiksplan Kerkgebouw Corona

Mocht u de diensten bij willen wonen, dan hoeft u zich niet langer vooraf te melden.

Kijk HIER voor het rooster van deze erediensten, waar u (enkele dagen voor de dienst) ook de liturgie kunt vinden indien u deze graag vanuit huis blijft meebeleven.

De kerkenraad


Klokken luiden als gebed om hoop en troost

De komende woensdagavonden zullen van 19:00 – 19:15 de klokken van onze kerk luiden.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. We leven mee met allen die angstig zijn.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.

Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de vindplaatsen van geloof hoop en liefde – kunnen niet meer gebruikt worden voor kerkdiensten of andere bijeenkomsten.

In deze tijd waarin zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waarin mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, willen we vanuit de kerk willen we de klokken luiden als gebed om hoop en troost.

Waarom klokken luiden?

 • Als gebed om hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
 • Als signaal dat we samen enorme waardering hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen. Voor mensen die werken in de vitale beroepen.

Bidt u mee?

Voor meer informatie, klik hier of kijk op: www.klokkenvanhoop.nl

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Maurik

Omzien naar elkaar

Het huisbezoek aan kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) zullen we moeten beperken. Huisbezoek zal alleen plaatsvinden in noodgevallen na telefonisch overleg. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor of anderszins contact met onze gemeente dan kunt u contact opnemen met ds. Simon de Kam, tel: 06-21565051

Wij roepen u allen op om in deze tijd naar elkaar om te blijven zien. Wij volgen de berichtgeving van onze regering en zullen ons beleid steeds evalueren.

Weeksluitingen Valentijn afgelast

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten in De Valentijn afgelast tot 5 april 2020. Dit i.v.m de kwetsbaarheid van de bewoners. Dit geldt ook voor de weeksluitingen op vrijdagmiddag.