Hervormd Jeugdwerk Maurik (HJM) is opgericht in het jaar 2000. Onze gemeente wil kinderen en tieners in haar gemeente inspireren om een bijdrage te leveren aan een betere wereld, waarbij de Bijbel onze inspiratiebron is. Natuurlijk bestaat deze doelstelling al veel langer, maar vanaf 2000 hebben wij dat wat meer structuur gegeven in het HJM.

Kinderen en tieners zijn de levensader voor onze kerkelijke gemeente. Zij zijn onderweg om uit te groeien tot mensen waarop de kerk kan voortbestaan in haar opdracht om het Woord te horen en te verkondigen.

Jeugdwerk richt zich echter niet op het voortbestaan van de kerk! Wij geloven dat de ontmoeting met God, ieder mens volop tot bloei kan laten komen en een bestemming in het leven kan geven, zowel jong als oud. In het jeugdwerk willen we daarom kinderen en tieners kennis laten maken met God, met zijn Woorden en met de gemeente die Hem wil volgen, waarbij álle leeftijdscategorieën een onlosmakelijk onderdeel vormen van ons “gemeente zijn”. Zo hopen we dat alle onderdelen van het “gemeente zijn” iets bijdragen aan het leren kennen van God en de betekenis van Hem voor het leven van de jongeren

Bij het Jeugdwerk is het uitgangspunt daarom, om kinderen en jongeren te laten delen en te betrekken in het leven en geloven van de gemeente als geheel. Soms gebeurt dat in specifieke activiteiten die voor kinderen en tieners worden georganiseerd, maar ook binnen de (reguliere) samenkomsten van de hele gemeente willen we jongeren volop een plek geven.

Dit is een integrale verantwoordelijkheid van de gemeente, zeker gezien de doopbelofte, die ouders, maar ook de gemeente hebben gegeven. Hierbij richt het jeugdwerk zich in belangrijke mate ook op de jonge gezinnen, waarbij het contact en de betrokkenheid met jonge gezinnen ook zal kunnen leiden tot de betrokkenheid van de kinderen.

Onderdelen van het Hervormd jeugdwerk Maurik

Het jeugdwerk in onze gemeente is momenteel verdeeld in drie clusters, namelijk:

  • de kinderkerk voor kinderen van 4 – 12 jaar,
  • de tienerkerk voor jongeren van 12 – 18 jaar,
  • gespreksgroep jonge gezinnen, 
  • de gezinsdienstcommissie,
  • activiteiten voor en met gezinnen.

De samenwerking tussen de bovengenoemde groepen gebeurt door middel van een klein bestuur waarin iedere jeugdgroep vertegenwoordigd is. Ze vergaderen een aantal keer per jaar. De jeugdouderling legt vanuit dit overleg verantwoording af aan de kerkenraad. Naast de jeugdouderling is er sinds eind 2010 ook een jeugddiaken aangesteld.

Het jeugdwerk van de gemeente is een uitdaging voor iedereen die het leuk vindt om met jongeren te ervaren dat God naar ons omziet met liefde.

Hieronder kunt u meer vinden over de verschillende onderdelen van het jeugdwerk.

Kinderkerk | Tienerkerk | GespreksgroepGezinsdienstcommissie | Gezinsactiviteiten

 

f 42 DSC_0003 Wandeling 5 oktober 2014_053