Tienerkerk

tienergroepDe tienergroep!

Op 3 juli 2016 heeft er tijdens de gezinsdienst, zoals ieder jaar, een groep kinderen de kinderkerk verlaten. Dat jaar is echter ook iets veranderd!

Het laatste jaar is er uitvoerig nagedacht over de vormen van jeugdwerk binnen onze gemeente. Daarbij hebben wij ons ook laten adviseren door het HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond). De HGJB wil samen met plaatselijke gemeenten, jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.

Al een paar jaar probeert het Hervormd Jeugdwerk Maurik, zich in haar beleid te richten op de huidige groep kinderen in de kinderkerk en de jongerenkerk. Het leeftijdsverschil tussen de kinderkerk en de jongerenkerk is tegenwoordig wel groot. Daarom hebben we ervoor gekozen een nieuwe tienergroep te starten die qua leeftijd tussen de kinderkerk en de jongerenkerk past.

Daarnaast hebben wij, op advies van het HGJB, ervoor gekozen om de kinderen al wat eerder van de kinderkerk over te laten gaan naar de tienergroep. De reden daarvoor is dat er voor jongeren rond de 12 jaar al een heleboel veranderd in hun leven. Ze komen langzaam in de puberteit, nemen afscheid van de basisschool, komen in een hele nieuwe wereld van het voortgezet onderwijs, nieuwe vrienden, etc. Het zou dan goed zijn wanneer er binnen de kerk een stabiele basis is waarop ze terug kunnen vallen, namelijk hun tienergroep!

Vandaar dat we vanaf 2016 de kinderen uit groep 7 van de basisschool al over willen laten gaan naar de tienergroep. Voor afgelopen jaar betekende dit dat er meteen een mooie groep kon starten met de kinderkerk. Met deze groep hopen wij na de zomer de nieuwe tienergroep te beginnen.

Mocht er iemand zijn die denkt: “wat een goed initiatief, ik zou het erg leuk vinden om daar mijn steentje aan bij te dragen”, dan horen wij dat natuurlijk graag!