gespreksgroepenSamen nadenken en praten over geloven is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Dat geldt overigens al voor geloven op zich…

En toch, wanneer je samen in gesprek gaat over de geloofsvragen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, dan merk je dat dit je geloof kan sterken. Enerzijds omdat we leren ons eigen geloof weer onder woorden te brengen; anderzijds omdat het voor ons geloof verrijkend is om ook van de anderen te horen hoe zij met God leven. 

Binnen onze gemeente hebben wij momenteel drie gespreksgroepen:

De Bijbelcursus voor krachtige verdieping en vergrotend inzicht in de Bijbel

De afgelopen tijd hebben wij driemaal prachtige bijeenkomsten mogen houden in het verenigingsgebouw. Deze bijeenkomsten, geleid door ds. Simon de Kam, zijn voor eenieder – jong en oud – een echte aanrader.

Naast de nodige achtergrondinformatie die door de dominee verstrekt wordt, hebben wij allen als taak de diepere betekenis met elkaar te achterhalen. De verhalen in de Bijbel zijn immens boeiend en vergen de nodige uitleg / overdenking. Dit bezigt ons op deze avonden.

Op 16 februari 2017 hebben wij een avond mogen houden over Openbaringen 1. Dit boek, Openbaringen, wordt door veel mensen als zwaar, ingewikkeld en zelfs schrikwekkend gezien. Ingewikkeld is het zeker, gezien de schrijfstijl met de hoeveelheid beeldspraak. Ook is het begrijpelijk dat sommigen het moeilijk vinden om het over Openbaringen te hebben, we hebben het hier wel over de eindtijd, niet zomaar over een of andere fantasie. Toch staat er niet voor niets in Openbaringen 1:3: ‘Gelukkig (Lees zalig) hij die deze profetische boodschap voorleest, en gelukkig zij die ernaar luisteren en vasthouden aan wat daar geschreven staat.’

Dit boek is niet geschreven als een dreigement, maar als houvast voor ons allen, dat is iets wat ik op deze avond heb mogen leren. Voor Johannes (aan wie dit alles geopenbaard werd) was het heel duidelijk dat Jezus Christus dichtbij hem was en hem wilde steunen in zijn werk om de zeven gemeenten te blijven steunen. Hoe kunnen wij dit boek niet met plezier lezen en proberen te ontrafelen, als degene aan wie dit geopenbaard werd ons toejuicht dat wij zalig zullen zijn als wij het boek lezen mogen?

Donderdag 23 maart aanstaande is er een nieuwe bijeenkomst. Dan behandelen we Openbaringen 6. Ook dit hoofdstuk werpt weer veel vraagstukken naar boven, des te meer redenen om dit te behandelen. Ooit heb ik hier een dienst over mogen horen in de kerk en dit is mij altijd bijgebleven. De indruwekkende symboliek die gebruikt wordt om zo’n (op het eerste gezicht) droevig en angstwekkend verhaal te vertellen is buitengewoon boeiend. De vraag is: Is dit verhaal wel zo droevig en angstwekkend als gedacht wordt, of is ook hier, net zoals in Openbaringen 1 een geweldige boodschap uit te halen?

‘Gelukkig die het woord hoort en het beleeft!’

Hartelijke groet,
Marien den Otte


Geloofs-gespreksgroep

De Geloofs-gespreksgroep is met name gericht op het samen ontdekken en verder ontwikkelen van je geloof, gericht op het mogelijk doen van belijdenis. Deze avonden worden geleid door Ds. Simon de Kam. De titel van deze gespreksgroep zegt veel over wat we in deze groep willen doen, namelijk:

Geloof: Geloven is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Niet geloven lijkt meer vanzelfsprekend. Zeker ook als er mensen zijn die hun geloofsovertuiging gebruiken om een ander het licht in de ogen niet te gunnen. We willen met elkaar in gesprek over God. Dat dit juist betekent dat je ook gelooft in vrede op aarde. Wat betekent geloven in God? Welke rol speelt twijfel dan? Op welke manier geeft de Bijbel zin en betekenis aan ons leven? Op welke manier spelen Jezus en de Heilige Geest een rol in dit geloven.

Gesprek: Het is niet zo dat de dominee alles weet van geloven en dat je daar alleen maar naar hoeft te luisteren. Integendeel, jouw eigen levensgeschiedenis is mede bepalend voor wát je nu gelooft en hoe je op God vertrouwd. Daarom gaan we met elkaar in gesprek hierover. Alle vragen over geloven, de Bijbel en de Christelijke traditie mogen daarbij gesteld worden.

Groep: Je bent niet de enige die met deze en soortgelijke vragen bezig is, maar anderen binnen onze gemeente stellen vergelijkbare vragen. In het zoeken naar antwoorden op vragen van geloof kun je veel leren van anderen. Daarom doen we het met elkaar.

Afgelopen jaar is de geloofs-gespreksgroep 5 keer bij elkaar geweest. Het zijn mooie en inspirerende avonden geweest. Waar ieder op zijn of haar manier werd gevoed in het vertrouwen op God.

Ook dit jaar hopen wij weer een groep te starten. Mocht je hier aan mee willen doen, meld je dan gerust aan! Je bent van harte welkom!

Wanneer je meer informatie zoekt over de avonden én wanneer je hieraan mee wilt doen, kun je contact opnemen met Ds. Simon de Kam, telefoon 06-215 65 051 of per mail: ds.simondekam@planet.nl

 

Gespreksgroep


Gespreksgroep “Jong Gelovende”

De gespreksgroep “Jong Gelovende” bestaat al enkele jaren. Een (kleine) groep “oudere jongeren” tussen de 30 en de 50 jaar, komt daarbij aantal keer per jaar bij elkaar om te praten over wat ons bezighoud vanuit het dagelijks leven in relatie tot ons geloof.

Soms bespreken we een bijbelverhaal vanuit verschillende invalshoeken, bijbelvertalingen of handreikingen uit boekjes. Soms bespreken we alledaagse dingen die wij tegenkomen vanuit de vragen die onze kinderen ons stellen. Vaak gaan wij in ieder geval naar huis met het gevoel “wijzer” geworden te zijn!

Mocht je nu eens een keer mee willen praten of eerst wat meer willen weten over wat we deze avonden met elkaar doen, neem dan eens contact op met onze Jeugdouderling Jacco Pitlo. Bij is bereikbaar op telefoonnummer 0344 692 884, of per mail op jaccopitlo@planet.nl.

We zouden het leuk vinden om nieuwe mensen in ons midden te begroeten!