gespreksgroepenSamen nadenken en praten over geloven is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Dat geldt overigens al voor geloven op zich…

En toch, wanneer je samen in gesprek gaat over de geloofsvragen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, dan merk je dat dit je geloof kan sterken. Enerzijds omdat we leren ons eigen geloof weer onder woorden te brengen; anderzijds omdat het voor ons geloof verrijkend is om ook van de anderen te horen hoe zij met God leven. 

Binnen onze gemeente hebben wij momenteel drie gespreksgroepen:

Leerhuis & Bijbelkring

Iedere tweede maandagavond van de maand komen we onder leiding van onze predikant bij elkaar met 10 á 15 gemeenteleden. In coronatijd doen we deze bijeenkomsten in onze Sint Maartenskerk. We noemen het een Leerhuis omdat we uit de Bijbel en over de Bijbel willen leren. We noemen het Bijbelkring omdat we een kring vormen waarin we met elkaar in gesprek gaan over wat de Bijbeltekst ons zegt. Dikwijls nemen we een Bijbeltekst die later in een kerkdienst gebruikt wordt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Divina Wiegers via het contactformulier op de website of met ds. Simon de Kam telefoon 06-40098501 of per mail: dominee@pgmaurik.nl


Geloofsgespreksgroep

De Geloofs-gespreksgroep is met name gericht op het samen ontdekken en verder ontwikkelen van je geloof, gericht op het mogelijk doen van belijdenis. Deze avonden worden geleid door Ds. Simon de Kam. De titel van deze gespreksgroep zegt veel over wat we in deze groep willen doen, namelijk:

Geloof: Geloven is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Niet geloven lijkt meer vanzelfsprekend. Zeker ook als er mensen zijn die hun geloofsovertuiging gebruiken om een ander het licht in de ogen niet te gunnen. We willen met elkaar in gesprek over God. Dat dit juist betekent dat je ook gelooft in vrede op aarde. Wat betekent geloven in God? Welke rol speelt twijfel dan? Op welke manier geeft de Bijbel zin en betekenis aan ons leven? Op welke manier spelen Jezus en de Heilige Geest een rol in dit geloven.

Gesprek: Het is niet zo dat de dominee alles weet van geloven en dat je daar alleen maar naar hoeft te luisteren. Integendeel, jouw eigen levensgeschiedenis is mede bepalend voor wát je nu gelooft en hoe je op God vertrouwd. Daarom gaan we met elkaar in gesprek hierover. Alle vragen over geloven, de Bijbel en de Christelijke traditie mogen daarbij gesteld worden.

Groep: Je bent niet de enige die met deze en soortgelijke vragen bezig is, maar anderen binnen onze gemeente stellen vergelijkbare vragen. In het zoeken naar antwoorden op vragen van geloof kun je veel leren van anderen. Daarom doen we het met elkaar.

We kunnen ook in coronatijd bij elkaar komen!

Wanneer je meer informatie zoekt over de avonden én wanneer je hieraan mee wilt doen, kun je contact opnemen met Ds. Simon de Kam, telefoon 06-40098501 of per mail: dominee@pgmaurik.nl

Gespreksgroep


Gespreksgroep “Jong Gelovende”

De gespreksgroep “Jong Gelovende” bestaat al enkele jaren. Een (kleine) groep “oudere jongeren” tussen de 30 en de 50 jaar, komt daarbij aantal keer per jaar bij elkaar om te praten over wat ons bezighoud vanuit het dagelijks leven in relatie tot ons geloof.

Soms bespreken we een bijbelverhaal vanuit verschillende invalshoeken, bijbelvertalingen of handreikingen uit boekjes. Soms bespreken we alledaagse dingen die wij tegenkomen vanuit de vragen die onze kinderen ons stellen. Vaak gaan wij in ieder geval naar huis met het gevoel “wijzer” geworden te zijn!

Mocht je nu eens een keer mee willen praten of eerst wat meer willen weten over wat we deze avonden met elkaar doen, neem dan eens contact op met onze predikant Ds. Simon de Kam, telefoon 06-40098501 of per mail: dominee@pgmaurik.nl

We zouden het leuk vinden om nieuwe mensen in ons midden te begroeten!