De Protestantse Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Onze kerk is de Sint Maartenskerk. Deze staat aan het Kerkplein te Maurik en is vanuit de weide omtrek al te zien.

Deze kerk is vernoemd naar ‘St. Martinus’, wiens beeltenis hoogstwaarschijnlijk aan de linkerzijde van de preekstoel te vinden is. De kerk is in 1375 gebouwd is, althans het onderste gedeelte. De toren stamt vermoedelijk uit de 16e eeuw.

Aan de bouw van de kerk is de koorruimte goed te zien. Deze ruimte is nu gevuld met kerkbanken, maar had in het verleden de ruimte die er heerst rondom het Woord en het Sacrament: daar werd gevierd en geleerd, gehoord en gepreekt.


Geschiedenis

De Reformatie
De 16e eeuw was een woelige eeuw in de Europese kerkgeschiedenis. Via het Augustijnenklooster te Antwerpen kwamen de pamfletten van de Reformator ‘Martin Luther’ ook naar de Noordelijke gewesten. Daar werden zijn theologische traktaten gretig gelezen door kloosters en aanzienlijke theologen van naam; te denken valt hier ook aan de bekendste Noord-Nederlandse theoloog van die tijd, de Rotterdammer Erasmus.

Namenlijst met predikanten die in onze kerk hangt

Namenlijst met predikanten

De Betuwe
Wanneer wij de Gelderse kerkgeschiedenis induiken, zien wij dat de Reformatie in het Maurikse, zich vrij geruisloos heeft voltrokken. Ook Maurik voelde echter de sterke macht van de Graaf van Culemborg en zijn handlangers, die er op toezagen dat elk dorp overging naar de Evangelische leer, soms met een stevige stok achter de deur. In een tijd van grote ontreddering had de reformatie een helder beleid nodig om de chaotisering tegen te gaan.

Toen de gewapende Opstand der Nederlanden zich voltrok, en in Gelderland onder de Stadhouder Jan van Nassau (1578-1580) een begin werd gemaakt met de Protestantisering, werden er op verschillende plaatsen Gereformeerde consistories opgericht. Daarvoor had reeds de Opstand der Nederlanden zich voltrokken. De dood van de twee graven Egmond en Hoorne op de Grote Markt te Brussel, beiden van Noord-Nederlandse afkomst, deed een schok door de lage landen gaan, en leidde tot een beweging van opstand tegen Filips de tweede.

De eerste predikant van Maurik was vermoedelijk Vorchtenius, predikant in Maurik in 1598. Deze predikant was Rooms-katholiek geestelijke, evenals zijn voorganger Johan Thonisse die in 1567 moest vluchten voor het geweld van Alva, en toen al als Rooms-katholiek geestelijke sterk sympathiseerde met de Reformatie.

Men mag dus wel aannemen dat onze Maurikse bevolking reeds voor haar eerste predikant sympathiseerde met de Protestants gezinden, en dat de Hervormde kerk hier ter plaatse met haar kerkgebouw inclusief de bevolking overging naar de Reformatie zonder veel revolutie.