Onze gemeente heeft sinds 2015 een eigen ANBI status.

Wat betekent ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling die uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend, het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden:

  • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen;
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (denk aan de kerkelijke gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie). In 2015 hebben de Hervormde Gemeente te Maurik en de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Maurik een zelfstandige ANBI status ontvangen.

Wat betekent dit?

Wie aan onze gemeente een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is onze gemeente hiermee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Ook onze gemeente is, zoals elke gemeente, diaconie en classicale vergadering, verplicht om online transparant te zijn over haar bestuur, beloning, doelstellingen en beleidsplan, over de jaarrekening en het jaarverslag.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding hiervan, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.