U kunt onze diensten meebeleven via kerkdienst gemist.

De diensten blijven maar twee weken op internet beschikbaar!!

Collecten:
Voor een ieder die onze erediensten online volgen, vragen wij u uw collecte bijdrage (waarvan het doel vermeld is in het rooster) over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik.
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

5 maart – 10.00 uur – Mevr. Yolanda van der Stelt
Bijzonderheden: 2e zondag van de 40 dagen, Kinder- en Tienerkerk, koffie drinken
Collecten: Plaatselijk Diakonaal Werk & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
woensdag 8 maart – 9.30 uur – Ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: Kerk en Schooldienst met de onderbouw van De Hoekstee 
woensdag 8 maart – 13.00 uur – Ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: Kerk en Schooldienst met de bovenbouw van De Hoeksteen
woensdag 8 maart – 19.30 uur – Ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: Bidstond voor Gewas en Arbeid
Collecten: Noodhulp & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
12 maart – 10.00 uur – ds. F.W. van IJsseldijk uit Tiel
Bijzonderheden: 3e zondag van de 40 dagen

Collecten: KIA 40dagentijd, Pastoraat Instandhouding Kerkgebouw

19 maart – 10:00 uur – Ds. Wya de Kam-Diepeveen
Bijzonderheden: 4e zondag van de 40 dagen

Collecten: Hervormd Jeugdwerk Maurik, Pastoraat Instandhouding Kerkgebouw

26 maart – 10.00 uur – mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel
Bijzonderheden: 5e zondag van de 40 dagentijd
Collecten: Rode Kruis & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw.
26 maart – 19.00 uur - Zangdienst
Bijzonderheden: mmv het Oecumenisch koor Lighthouse uit Helmond
Collecte: Onkosten.
2 april – 10.00 uur – ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: Palmzondag, Kinder- en Tienerkerk, koffie drinken
Collecten: Christenen voor Israël & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw.

 

Voor de kinderen en jongeren

De Kinderkerk en de Tienerkerk worden gehouden in het Verenigingsgebouw.

Oppasdienst
Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8). Indien u gebruik wilt maken van de oppasdienst, kunt u dit uiterlijk vóór zaterdag 18.00 uur melden via 06 5741 2820.
[meer informatie oppasdienst]

Kinderkerk
Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst.
De kinderkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie kinderkerk]

Tienerkerk
Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk.
De tienerkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie tienerkerk]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond 19.00 uur

03-mrt. ds. Henk Overdijk
10-mrt. ds. R.K. parochie
17-mrt. geestelijk verzorger De Valentijn
24-mrt. ds. Trijnie Nielen
31 mrt. ds. Krijn Hak

07 april 15.00 uur Goede Vrijdag, viering Heilig Avondmaal, ds. Gea van der Velde