In verband met de corona maatregelen zijn bij onze erediensten maximaal 60 bezoekers toegestaan.

U kunt zich aanmelden via onderstaande knop, of een mail sturen aan info@hervormdmaurik.nl

Deze diensten zijn tevens zowel live als achteraf te
beluisteren via Kerkdienst Gemist.

Collecten:
In verband met de online diensten, vragen wij u uw collecte bijdrage (waarvan het doel vermeld is in het rooster) over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik.
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

29 augustus - 10:00uur – Ds. Rineke van de Berg, Hengelo
Ouderling: Jeroen Roukema
Kerkrentmeester: Bert Blaauwendraad
Diaken: Francien Honders
Lector: Marja Visser
Organist: Teun Vlastuin
Collecten: Instandhouding verenigingsgebouw & Pastoraat 
Bijzonderheden: Geen kinder- en tienerkerk
5 september - 10:00uur - Ds. Simon de Kam - Startzondag
Ouderling: Jeroen Roukema
Kerkrentmeester: Netty van Os
Diaken: Bianca van Beurden
Lector: Bert Blaauwendraad
Organist: Harry Godtschalk
Collecten: Plaatselijk Diaconaal Werk & Pastoraat 
Bijzonderheden: Gezinsdienst bij de start van het winterwerk.
5 september - 18:00uur - Zangdienst Startzondag
Thema: :”Feest van het Koninkrijk”
Voorbereiding: Mies, Thea, Natanja en Marjo
Leiding: Ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: Zowel online als fysiek bij te wonen.
12 september - 10:00uur - Ds. Wya de Kam-Diepeveen - Heilig Avondmaal
Ouderling: André van Garderen
Kerkrentmeester: Jeroen Roukema
Diaken: Labina van Doorn
Lector: Marja Visser
Organist: Anne Marie Appeldoorn
Collecten: Hervormd Jeugdwerk & Pastoraat 
Bijzonderheden: Viering van het Heilig Avondmaal, Geen kinder- en tienerkerk
19 september - 10:00uur - Ds. M. De Goei-Jansma, Amersfoort
Ouderling: Winneke Ekkel
Kerkrentmeester: Netty van Os
Diaken: Bianca van Beurden
Lector: Bianca van Beurden
Organist: Bep Zwezerijn
Collecten: Kerk in Actie Zendingswerk & Pastoraat
Bijzonderheden: Kinder- en tienerkerk en het verenigingsgebouw
26 september - 10:00uur – Ds. Simon de Kam
Ouderling: Gerrie Gaasbeek
Kerkrentmeester: Bert Blaauwendraad
Diaken: Francien Honders
Lector: Marja Visser
Organist: Cees Meijering
Collecten: PKN Vredesweek & Pastoraat 
Bijzonderheden: Geen kinder- en tienerkerk.
3 oktober - 10:00uur – Ds. E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Ouderling: Carolien Bokma
Kerkrentmeester: Jeroen Roukema
Diaken: Labina van Doorn
Lector: Bert Blaauwendraad
Organist: Bep Zwezerijn
Collecten: Bloemenfonds & Pastoraat 
Bijzonderheden: Kinder- en tienerkerk en het verenigingsgebouw

Voor de kinderen en jongeren

Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8). Indien u gebruik wil maken van de oppasdienst, kunt u dit uiterlijk vóór zaterdag 18.00 uur melden via 06 5741 2820.
[meer informatie oppasdienst]

Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst. De kinderkerk komt weer fysiek bij elkaar in het Verenigingsgebouw. Meer informatie via kinderkerk@hervormdmaurik.nl.
[meer informatie kinderkerk]

Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk. De tienerkerk komt weer fysiek bij elkaar in het Verenigingsgebouw. Meer informatie via tienerkerk@hervormdmaurik.nl.
[meer informatie tienerkerk]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond

03-sep. ds. Wya de Kam – Diepeveen
10-sep. RK-Parochie
17-sep. geestelijk verzorger ‘De Valentijn’ 
24-sep. ds. Krijn Hak
01-okt. ds. Simon de Kam