In verband met de (per 15 december 2020)
aangescherpte corona maatregelen zijn
onze erediensten uitsluitend online te volgen.

Deze diensten zijn zowel live als achteraf te
beluisteren via Kerkdienst Gemist.

Collecten:
In verband met de online diensten, vragen wij u uw collecte bijdrage (waarvan het doel vermeld is in het rooster) over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik.
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

11 april - 10:00 uur - Ds. Gerrit Schouten, Echteld
Ouderling van dienst: Winneke Ekkel
Kerkrentmeester: Jeroen Roukema
Diaken: Labina van Doorn
Lector: Bertha van der Garde
Organist: Anne Marie Appeldoorn
Collecten: Werelddiaconaat & Pastoraat 
Bijzonderheden:
LITURGIE
18 april - 10:00 uur - Ds. Machteld de Mik, Erichem
Ouderlingen: Gerrie Gaasbeek 
Kerkrentmeester: Bert Blaauwendraad
Diaken: Bianca van Beurden
Lector: Bianca van Beurden
Organist: Bep Zwezerijn
Collecten: Bloemenfonds & Pastoraat 
Bijzonderheden:

25 april - 10:00 uur - Ds. Simon de Kam
Ouderlingen: Caroline Bokma
Kerkrentmeester: Netty van Os
Diaken: Francien Honders
Lector: Marja Visser
Organist: Teun Vlastuin
Collecten: Leprazending & Pastoraat 
Bijzonderheden:

02 mei - 10:00 uur - Joshi van Veen
Ouderlingen: André van Garderen
Kerkrentmeester: Gerrit den Otter
Diaken: Bianca van Beurden
Lector: Bianca van Beurden
Organist: Bep Zwezerijn
Collecten: Hervormd Jeugdwerk Maurik & Pastoraat 
Bijzonderheden:

13 mei - 10:00uur - Ds. Simon de Kam - Hemelvaartsdag
Ouderlingen: Gerrie Gaasbeek
Kerkrentmeester: Bert Blaauwendraad
Diaken: Francien Honders
Lector: Marja Visser
Organist: –
Collecten: Oecumene & Pastoraat 
Bijzonderheden: Oecumenische dienst

Voor de kinderen en jongeren

Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8). Gedurende de periode waarin er géén fysieke kerkdiensten zijn, is er ook géén oppasdienst.
[meer informatie oppasdienst]

Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst. In deze corona-periode is dit uitsluitend online, op de zondagen zoals aangegeven in het rooster. Meer informatie via kinderkerk@hervormdmaurik.nl.
[meer informatie kinderkerk]

Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk. In deze corona-periode is dit uitsluitend online, op de zondagen zoals aangegeven in het rooster. Meer informatie via tienerkerk@hervormdmaurik.nl.
[meer informatie tienerkerk]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond

In verband met de coronamaatregelen zijn alle activiteiten in De Valentijn tot nader orde afgelast.
Dit i.v.m de kwetsbaarheid van de bewoners.
Dit geldt ook de weeksluitingen op vrijdagmiddag.