U kunt onze diensten meebeleven via kerkdienst gemist.

De diensten blijven maar twee weken op internet beschikbaar!!

Collecten:
Voor een ieder die onze erediensten online volgen, vragen wij u uw collecte bijdrage (waarvan het doel vermeld is in het rooster) over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik.
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

1 oktober – 10:00 uur – ds. Wya de Kam-Diepeveen
Bijzonderheden: kinder- en tienerkerk, koffie drinken
Collecten: Bloemenfonds & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
8 oktober – 10.00 uur – ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: viering Heilig Avondmaal
Collecten: Noodfonds & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw.
15 oktober – 10.00 uur – dr. H.A. Post, Veenendaal
Bijzonderheden: kinder- en tienerkerk
Collecten: KiA-zending & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
22 oktober – 10.00 uur – ds. F.W. van IJsseldijk, Tiel
Bijzonderheden:
Collecten: St. Vrienden van de Valentijn & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
29 oktober – 10.00 uur – ds. Jan Woltinge, Zwolle
Bijzonderheden: kinder- en tienerkerk
Collecten: NBG & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
29 oktober – 19.00 uur – Zangdienst
Bijzonderheden: ZANGDIENST
Collecte: Onkosten
1 november – 19.30 uur – ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: DANKDIENST VOOR GEWAS EN ARBEID
Collecten: Noodfonds & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
5 november – 10.00 uur – Yolanda van der Stelt
Bijzonderheden: kinder- en tienerkerk, koffie drinken
Collecten: Sint Maartensaktie & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw

Voor de kinderen en jongeren

De Kinderkerk en de Tienerkerk worden gehouden in het Verenigingsgebouw.

Oppasdienst
Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8). Indien u gebruik wilt maken van de oppasdienst, kunt u dit uiterlijk vóór zaterdag 18.00 uur melden via 06 5741 2820.
[meer informatie oppasdienst]

Kinderkerk
Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst.
De kinderkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie kinderkerk]

Tienerkerk
Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk.
De tienerkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie tienerkerk]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond 19.00 uur

06-okt. Geestelijk Verzorger De Valentijn
13-okt. ds. Henk Overdijk
20-okt. dhr. Albert Visser
27-okt. Geestelijk verzorger De Valentijn
03-nov. ds. Machteld de Mik-vd Waal