U kunt onze diensten meebeleven via kerkdienst gemist.

De diensten blijven maar twee weken op internet beschikbaar!!

Collecten:
Voor een ieder die onze erediensten online volgt, vragen wij u uw collecte bijdrage (waarvan het doel vermeld is in het rooster) over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL89 RABO 0373 7480 86  t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente te Maurik.
Pastoraat: NL72 RABO 0373 7478 10  t.n.v.  CvK Protestantse Gemeente te Maurik

2 juni – 10.00 uur – ds. F.W. van IJsseldijk, Tiel
Bijzonderheden: koffie drinken
Collecten: Voedselbank Tiel & Pastoraat &  Instandhouding Kerkgebouw.
2 juni – 19.00 uur – mevr. Ciska Heemsbergen
Bijzonderheden: ZANGDIENST
Collecten: onkosten
9 juni – 10.00 uur – ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: BELIJDENISDIENST en koffie drinken
Collecten: PKN Vakantiebureau & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
16 juni – 10.00 uur – Harm Kramer, Rozendaal
Bijzonderheden:
Collecten: Bloemenfonds & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
23 juni – 10.00 uur – mevr. Yolanda van der Stelt
Bijzonderheden: 
Collecten: World Vision & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
30 juni – 10.00 uur – ds. Wya de Kam-Diepeveen
Bijzonderheden: 
Collecten: Plaatselijk Diakonaal Werk & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
7 juli – 10.00 uur – ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: GEZINSDIENST, koffie drinken
Collecte: Hervormd Jeugdwerk Maurik & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw

Voor de kinderen en jongeren

De Kinderkerk en de Tienerkerk worden gehouden in het Verenigingsgebouw.

Oppasdienst
Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8). Indien u gebruik wilt maken van de oppasdienst, kunt u dit uiterlijk vóór zaterdag 18.00 uur melden via 06 5741 2820.
[meer informatie oppasdienst]

Kinderkerk
Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst.
De kinderkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie kinderkerk]

Tienerkerk
Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk.
De tienerkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie tienerkerk]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond 19.00 uur

07 junids. Jacques Schenderling
14 junide heer Albert Visser 
21 juniGeestelijk Verzorger De Valentijn
28 junimevrouw Ciska Heemsbergen
05 julids. Machteld de Mik