U kunt onze diensten meebeleven via kerkdienst gemist.

De diensten blijven maar twee weken op internet beschikbaar!!

Collecten:
Voor een ieder die onze erediensten online volgt, vragen wij u uw collecte bijdrage (waarvan het doel vermeld is in het rooster) over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL89 RABO 0373 7480 86  t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente te Maurik.
Pastoraat: NL72 RABO 0373 7478 10  t.n.v.  CvK Protestantse Gemeente te Maurik

4 februari – 10.00 uur – ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: koffie drinken
Collecten: Bloemenfonds & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw.
11 februari – 10.00 uur – ds. G. Smink, Alblasserdam
Bijzonderheden:
Collecten: KiA Vluchtelingen & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
18 februari – 10:00 uur – ds. G. van der Velde, Rijswijk
Bijzonderheden: 1e zondag van de 40 dagen
Collecten: Vredesorganisatie PAX & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
25 februari – 10:00 uur – ds. Simon de Kam
Bijzonderheden: 2e zondag van de 40 dagen
Collecten: Noodfonds & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
3 maart – 10.00 uur – dhr. P. Eendenburg, Apeldoorn
Bijzonderheden: 3e zondag van de 40 dagen, koffie drinken
Collecten: St. Vrienden van de Valentijn & Instandhouding Kerkgebouw.

Voor de kinderen en jongeren

De Kinderkerk en de Tienerkerk worden gehouden in het Verenigingsgebouw.

Oppasdienst
Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8). Indien u gebruik wilt maken van de oppasdienst, kunt u dit uiterlijk vóór zaterdag 18.00 uur melden via 06 5741 2820.
[meer informatie oppasdienst]

Kinderkerk
Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst.
De kinderkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie kinderkerk]

Tienerkerk
Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk.
De tienerkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie tienerkerk]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond 19.00 uur

02 feb.ds. Trijnie Nielen-Rosier
09 feb.ds. Henk Overdijk 
16 feb.ds. Gea van der Velde
23 feb.Geestelijk Verzorger De Valentijn
01 mrt.ds. Leendert Jan van Lingen