Maatregelen rondom Covid-19:

ONZE DIENSTEN MOGEN WEER FYSIEK BIJGEWOOND WORDEN.

Meer informatie over de nu nog geldende maatregelen kunt u HIER lezen.

U kunt onze diensten meebeleven via kerkdienst gemist.

Collecten:
Voor een ieder die onze erediensten online volgen, vragen wij u uw collecte bijdrage (waarvan het doel vermeld is in het rooster) over te maken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik.
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

01 mei – 10:00 uur – ds. T. Nielen-Rosier, Eck en Wiel

Ouderling: Winneke Ekkel
Kerkrentmeester: Willem van der Stelt
Diaken: Heini van Baaren
Lector: Bertha van der Garde
Organist: Teun Vlastuin
Collecten: Heini van Baaren & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
Bijzonderheden: Kinder- en tienerkerk in het Verenigingsgebouw, koffiedrinken na de dienst

08 mei – 10:00 uur – Ds. J. Woltinge, Zwolle

Ouderling: Gerrie Gaasbeek
Kerkrentmeester: Jeroen Roukema
Diaken: Heini van Baaren
Lector: Marja Visser
Organist: Teun Vlastuin
Collecten: Noodhulp KiA (werken aan vrede) & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
Bijzonderheden: Geen Kinder- en Tienerkerk

15 mei – 10:00 uur – Mevr. Dr. A. Vrolijk

Ouderling: Jeroen Roukema
Kerkrentmeester: Erik van den Berg
Diaken: Bianca van Beurden
Lector: Bianca van Beurden
Organist: Harry Godtschalk
Collecten: www.kerkdienstgemist.nl & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
Bijzonderheden: Kinder- en Tienerkerk in het Verenigingsgebouw

22 mei – 10:00 uur – Ds. G. Schouten, Echteld

Ouderling: André van Garderen
Kerkrentmeester: Netty van Os
Diaken: Bianca van Beurden
Lector: Wil van Wijk
Organist: Bep Zwezerijn
Collecten: Plaatselijk Diaconaal Werk & Pastoraat & Instandhouding Kerkgebouw
Bijzonderheden: Geen Kinder- en Tienerkerk
26 mei – 10:00 uur – Ds. Simon de Kam – Hemelvaartsdag

Ouderling: Winneke Ekkel
Kerkrentmeester: –
Diaken: –
Lector: –
Organist: –
Collecten: Oecumene
Bijzonderheden: Dienst in de R.K. kerk. 09:45 uur start fietstocht vanaf de St. Maartenskerk.
29 mei – 10:00 uur – Pastor Jack de Koster, Ravenswaaij

Ouderling: Gerrie Gaasbeek
Kerkrentmeester: Gerrit den Otter
Diaken: Francien Honders
Lector: Bert Blaauwendraad
Organist: Bep Zwezerijn
Collecten: Vakantieburo PKN & Pastoraat & Instandhouding kerkgebouw
Bijzonderheden: Kinder en Tienerkerk in het Verenigingsgebouw

Voor de kinderen en jongeren

Sinds 31 januari 2022 is er weer Kinderkerk en de Tienerkerk in het Verenigingsgebouw.

Oppasdienst
Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8). Indien u gebruik wil maken van de oppasdienst, kunt u dit uiterlijk vóór zaterdag 18.00 uur melden via 06 5741 2820.
[meer informatie oppasdienst]

Kinderkerk
Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst.
De kinderkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie kinderkerk]

Tienerkerk
Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk.
De tienerkerk komt bij elkaar in het Verenigingsgebouw.
[meer informatie tienerkerk]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond

06-mei. Ciska Heemsbergen
13-mei. R.K. parochie
20-mei. ds. Aafke Rijken
27-mei. geestelijk verzorger De Valentijn
03-juni. ds. Henk Overdijk