Omzien naar elkaar

Het huisbezoek aan kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) zullen we moeten beperken. Huisbezoek zal alleen plaatsvinden in noodgevallen na telefonisch overleg. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor of anderszins contact met onze gemeente dan kunt u contact opnemen met ds. Simon de Kam, tel: 06-21565051

Wij roepen u allen op om in deze tijd naar elkaar om te blijven zien. Wij volgen de berichtgeving van onze regering en zullen ons beleid steeds evalueren.