Kinderkerk

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd is op zondagmorgen in het verenigingsgebouw de kinderkerk. De kinderen blijven ongeveer 20 minuten in de kerkdienst en maken dus een gedeelte van de dienst mee. Daarna gaan zij naar hun eigen bijeenkomst: de kinderkerk. De groepen worden geleid door een aantal enthousiaste vrijwilligers.

De kinderkerk is een plaats waar kinderen kennis kunnen maken met Bijbelverhalen en met de betekenis van feestdagen van de kerk. We maken hierbij gebruik van ondersteunende vertel methoden. In deze methoden worden Bijbelteksten uitgelegd en besproken, passend bij de leeftijd van de doelgroep. Naast Bijbelverhalen worden thema’s ook uitgewerkt d.m.v. liedjes zingen, knutselen, puzzelen, toneelstukjes, etc.

Doopappeltjes

Doopappeltjes

Bij doopdiensten zingen de kinderen een dooplied en schrijven/tekenen/kleuren in de kinderkerk doopwensen welke worden overhandigd aan de doopouders. We gebruiken daarvoor een doopappeltje dat opgehangen wordt in de doopboom; deze boom staat in de kerk. Met kerst worden de appeltjes aan de doopouders uitgedeeld.

Tijdens gezinsdiensten is er geen kinderkerk. Tijdens de schoolvakanties gaan wij wel zo veel mogelijk door.

Vanaf groep 7, kunnen de kinderen overstappen naar de tienerkerk!

Kom gerust eens langs. Iedereen is welkom! Mocht u eerst wat informatie willen, dan kan dat via het contactformulier.