Ongeveer vijf keer per jaar organiseert de zangdienstcommissie een zangdienst. De zangdiensten beginnen om half zeven. De zangdiensten zijn afwisselend van opzet; oude en nieuwe liederen worden naast elkaar gezongen.

Soms worden mensen uit de eigen gemeente gevraagd hun muzikale talenten ten gehore te brengen. Daarnaast wordt regelmatig aan koren gevraagd hun medewerking aan een zangdienst te verlenen.