gezocht

Ambtsdragers voor onze kerkenraad!

Aan het eind van het jaar zullen er weer ambtsdragers aftredend of herkiesbaar zijn. Dat betekent dat wij weer hard op zoek zijn naar gemeenteleden die tijd willen maken om een ambt in onze gemeente aan te nemen.

Wanneer u wilt weten wat dit inhoudt en wat u voor ons kunt betekenen, dan kunt u contact zoeken met één van de huidige kerkenraadsleden of onze scriba via de e-mail: scriba@pgmaurik.nl.

Kijk ook op onze pagina’s over de kerkenraad.

Zegels sparen:

We blijven DE punten sparen. Die kunt u bezorgen bij Gerda Gotink of Marja Visser. Misschien hebt u nog wel Douwe Egberts punten zegelswaar u zelf verder niks mee doet; zou u die wellicht aan de kerk willen schenken? We zijn van plan om door te gaan met het verzamelen van deze punten; daarvoor kunnen we later geschenken ontvangen voor de acties van de kerk. Ook andere zegels en punten zijn welkom. U zou ons geweldig helpen! U kunt ze inleveren bij Marja Visser, tel. 0344-689031.