Maurik: Contactblad
Om geïnformeerd te blijven over de plaatselijke activiteiten van onze gemeente, hebben wij een maandelijks contactblad. Dit Contactblad komt elke maand uit op de laatste zondag van de maand. In juli/augustus en december/januari is er een dubbelnummer.

Voor dit contactblad wordt een vrijwillige bijdrage in de bestrijding van de kosten gevraagd van minimaal € 7,00.

Regio: “De kerk roept”
De regionale kerkbode “De Kerk Roept” verschijnt één keer per twee weken. Hierin staan de kerkdiensten vermeld van de hele regio Rivierenland (Classis Tiel en de Kring Tuil) en wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen van de eigen gemeente en de gemeenten uit de regio. De abonnementsprijs wordt door de plaatselijke gemeenten geïnd en bedraagt ca. € 25,00 per jaar.

Aanmelden kan via ons contactformulier.