Plaatselijke regeling

De plaatselijke regeling is opgesteld volgens de Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland.

Raadpleegt u gerust onze Plaatselijke regeling om meer te weten te komen over de gang van zaken binnen onze gemeente.