Klokken luiden als gebed om hoop en troost

De komende woensdagavonden zullen van 19:00 – 19:15 de klokken van onze kerk luiden.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. We leven mee met allen die angstig zijn.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.

Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de vindplaatsen van geloof hoop en liefde – kunnen niet meer gebruikt worden voor kerkdiensten of andere bijeenkomsten.

In deze tijd waarin zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waarin mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, willen we vanuit de kerk willen we de klokken luiden als gebed om hoop en troost.

Waarom klokken luiden?

  • Als gebed om hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
  • Als signaal dat we samen enorme waardering hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen. Voor mensen die werken in de vitale beroepen.

Bidt u mee?

Voor meer informatie, klik hier of kijk op: www.klokkenvanhoop.nl

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Maurik