Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst opvang voor de kleine kinderen. In het verenigingsgebouw is een ruimte speciaal voor de kleintjes ingericht. Er zijn verschillende soorten speelgoed aanwezig zoals poppen, puzzels, kleurtjes, autootjes, een keukentje en ook fietsjes.

Voor de allerkleinsten is er ook een box aanwezig zodat zij ook een veilig plekje hebben.

Elke keer wordt er door twee vrijwilligers opgepast.

Twee maal per jaar wordt er een lijst gemaakt met alle namen en de data wanneer er moet worden opgepast. Er is altijd één volwassene bij aanwezig. Ook een aantal jongeren vanaf twaalf jaar helpen mee.

Er is een flinke groep vrijwilligers die om de beurt oppassen. We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken, want als er meer mensen helpen hoef je maar twee of drie keer per half jaar op te passen.

De oppasdienst wordt verzorgt door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente én van de Rooms-Katholieke Parochie in Maurik. We vinden dat, waar mogelijk, activiteiten van onze kerken gezamenlijk gedaan moeten worden. Op de oppasdienst kunnen dus ook de kleintjes van de Rooms-Katholieke Parochie gebracht worden.

Vind je het leuk om af en toe een keer op zondagmorgen te helpen, geef je dan op.

De organisatie is in handen van Thea Smits, telefoon 0344 693 708.