Financiële ondersteuning van onze gemeente kan op verschillende manieren. Graag brengen wij de voordelen van de periodieke gift voor u als persoon en voor ons als kerk onder de aandacht.
 

De periodieke gift is eenvoudig en voordelig, voor u en voor uw kerk, als u ieder jaar hetzelfde bedrag geeft dat gelijk of hoger is dan 100 à 150 euro. U kunt gewoon jaarlijks, maandelijks of in delen blijven betalen.

  • Eenvoudig; omdat u (en uw partner) met het invullen van een Overeenkomst Periodieke Gift, zonder tussenkomst van de notaris, uw kerk minimaal 5 jaar een vast bedrag schenkt dat geheel aftrekbaar is van de belasting. Dit is mogelijk omdat uw kerk een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is.
  • Voordelig; omdat u uw belastingvoordeel zelf kunt houden of kunt schenken aan uw kerk.
  • Voor gewone giften aan goede doelen is het drempelbedrag 1% van uw drempelinkomen, minimaal 60 euro, en maximaal 10% van uw drempelinkomen (uw inkomen uit box 1,2 en 3). Deze giften moet u kunnen aantonen. Los muntgeld is niet aantoonbaar.
  • Voor een periodieke gift geldt geen drempelbedrag en u kunt voor deze gift, samen met uw hypotheekrente, bij de belastingdienst terecht voor een voorlopige teruggave (VT).

Hieronder vindt u een voorbeeld waarin beide mogelijkheden beschreven worden om het inzichtelijk te maken. Het uiteindelijke belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en dus van uw belastingtarief. In het voorbeeld is uitgegaan van het meest voorkomende belastingtarief van maximaal 36,97%.

In 2024 is uw bijdrage 150 euro en u wilt de komende 5 jaar graag 150 euro bijdragen, zelfs als uw inkomsten dalen.

  1. Uw kerk ontvangt dan hetzelfde bedrag dan de jaren daarvoor.
  2. Uw kerk heeft meer zekerheid over uw bijdrage de komende 5 jaar.
  3. U betaald uiteindelijk 87 euro per jaar aan de actie kerkbalans.
Aftrekbare gift € 150,-
Belastingvoordeel bij 36,97% € 55,-
U schenkt netto € 95,-

In 2024 is uw bijdrage 150 euro en u wilt graag een hoger bedrag bijdragen zonder dat u dat de komende 5 jaar meer dan 150 euro kost.

  1. Uw kerk ontvangt een hoger bedrag dan de jaren daarvoor.
  2. Uw kerk heeft meer zekerheid over uw bijdrage de komende 5 jaar.
  3. U betaald nog steeds 150 euro per jaar aan de actie kerkbalans.
Aftrekbare gift € 238,-
Belastingvoordeel bij 36,97% € 88,-
U schenkt netto € 150,-
 
Wanneer u enthousiast bent geworden over periodiek schenken, dan kunt u dit regelen door de modelovereenkomst periodieke gift te downloaden met de volgende link: PKN – Periodieke Gift
 
Daarna kunt u het (samen) invullen en ondertekenen en contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters. Voor meer informatie, voor hulp bij het downloaden of voor hulp bij het invullen van de overeenkomst periodieke gift kunt u vrijblijvend contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters via onderstaand contactformulier: 
 
Vul hier uw 10-cijferig telefoonnummer in (niet verplicht)