Erediensten in Coronatijd

Vanaf zondag 6 september 2020 zullen wij in principe weer onze gebruikelijke erediensten kunnen houden in onze Sint Maartenskerk, uiteraard met in achtneming van de nodige richtlijnen.

Vanuit onze verantwoordelijkheid naar onze gemeenteleden en gasten, maar ook naar onze samenleving als geheel, willen wij verantwoordelijkheid nemen in de organisatie van onze samenkomsten. Hiertoe is een gebruiksplan opgesteld waarin de maatregelen zijn opgenomen om bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is.

Vanzelfsprekend hebben wij er alle begrip voor wanneer u wellicht nog terughoudend bent om te komen, om gezondheidsrisico’s te voorkomen. De erediensten blijven daarom mee te beleven via Kerkdienst Gemist. Ook achteraf is deze dienst nog terug te zien en/of te luisteren.

Wij verzoeken u de richtlijnen in het gebruiksplan in acht te nemen en aanwijzingen van kosters of ambtsdragers op te volgen. Samenvattend gaat het om het volgende:

  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Tussen zitplaatsen dienen ten minste 2 stoelen vrijgehouden te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Registratie van aanwezigheid is verplicht iv.m. mogelijk contactonderzoek na besmetting.
  • Volg de aangewezen looproutes.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • Liedboeken voor algemeen gebruik zijn niet meer beschikbaar.
  • Volg de aanwijzingen op van kosters en ambtsdragers.
  • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken

Het gebruiksplan is te vinden via deze link: Gebruiksplan Kerkgebouw Corona

Mocht u de diensten bij willen wonen, dan hoeft u zich niet langer vooraf te melden.

Kijk HIER voor het rooster van deze erediensten, waar u (enkele dagen voor de dienst) ook de liturgie kunt vinden indien u deze graag vanuit huis blijft meebeleven.

De kerkenraad