Ouderlingen (pastoraat)

De Ouderlingen van de Protestantse Gemeente te Maurik geven mede invulling aan het pastoraat binnen de gemeente, waarbij de nadruk ligt op “het omzien naar elkaar”. Deze opdracht welke ook aan het einde van de dienst, met het uitspreken van de zegen wordt meegegeven, is een taak en een verantwoordelijkheid voor iedereen! De Protestantse Gemeente te Maurik werkt graag aan een gezamenlijk pastoraat waarbij iedereen aandacht heeft voor elkaar en er voor elkaar is.

In het pastoraat is het ook belangrijk de gemeente te leren hoe wij als gemeente mogen leven, hoe de gemeenteleden hun geloof in praktijk mogen brengen. In het pastoraat gaan de predikant en de ouderlingen voor in regie en coördinatie van het pastoraal werk.

Voor de ouderlingen betekent dit onder andere:

  • het brengen van huisbezoeken, waar naast gebed en een lezing uit de bijbel, de liefde van Christus centraal staat.
  • oog hebben voor vreugdevolle momenten, de nood van mensen, hun zorgen en angsten.
  • het ondersteunen in geloofsvragen en geloofsontwikkeling.
  • het uitnodigen tot deelname aan de gemeente in onder andere goede gewoonten zoals kerkgang.
  • een stuk hulpvaardigheid, ondersteuning en sturing naar vrijwilligers toe die zoekende mensen helpen het Evangelie te begrijpen om hun leven waardig te kunnen inrichten.
  • het aansporen van gemeenteleden om deel te nemen aan kringen en activiteiten binnen de gemeente.

Huisbezoek

Eén keer in de maand komen de ouderlingen, samen met de predikant, bijeen. Officieel heet dat de consistorie vergadering. Hierin wordt vertrouwelijk gesproken over wat er speelt in de gemeente. Daar wordt besproken waar ziekte of blijdschap is, waar behoefte is aan bezoek, etc. De zieken in het ziekenhuis worden door onze predikant bezocht.

Ook bij geboorten, jubilea (vanaf 40 jarige huwelijksfeesten), vieren wij graag mee en komt een ouderling graag op bezoek. Dit alles kan alleen wanneer wij op de hoogte zijn van uw “wel en wee”. Geef uw informatie door, ook wanneer u iets hoort over anderen. Hier geldt: beter iets een keer te veel gezegd dan te weinig. Zo kunt u ook, wanneer u wilt, uw informatie doorgeven aan de ouderlingen bij de deur van de kerk, voor en na de ochtenddiensten op zondagmorgen.

Jongerenpastoraat

Specifieke aandacht wordt ook besteed aan het jongerenpastoraat. Hierbij is het beleid om jongeren elkaar te laten ontmoeten om ervaringen te kunnen delen over het Christen zijn in deze tijd. Daarbij proberen wij de jongeren ook te bereiken via ouders. Jongerenpastoraat richt zich dan ook in het bijzonder op jonge gezinnen.

Dopen

Vanzelfsprekend is het een groot feest wanneer kinderen, maar ook ouderen, gedoopt worden. Wanneer gemeenteleden hun kind(eren) of zichzelf willen laten dopen, vindt hierover normaal gesproken, ter voorbereiding een aantal gesprekken plaats met de predikant en de (jeugd)ouderling. Het is een grote gebeurtenis in een mensenleven als je gedoopt wordt; de kerk wil graag meevieren aan dit grote feest.

Vertrouwelijk

Bij alles wat de ouderlingen doen, geldt, evenals voor alle kerkenraadsleden, dat ze vertrouwelijk met alle “persoonlijke” informatie omgaan; dat noemen wij het ambtsgeheim.

Vragen?

Wilt u graag contact met een ouderling of wilt u zelf graag een bijdrage leveren aan het pastoraat in onze gemeente, neemt u dan contact op met onze coördinator pastoraat, mw. Gerda Gotink, via telefoon 0344 692 291 of email pastoraat@pgmaurik.nl.

Op dit moment zoeken wij nieuwe ouderlingen voor onze gemeente. Mocht u dit ter overweging willen nemen, neem dan contact met ons op via onze coördinator.

<< Terug naar Kerkenraad