Wat is Diaconie?

Hoe geven wij vandaag inhoud aan het grote gebod van de naastenliefde in de wereld binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg?

Diaconaat heeft niet alleen betrekking op de eigen gemeente, maar diaconale arbeid moet ook gericht zijn op de naaste in de buurt van de kerk en ook op verre naasten. Evangelieverkondiging betekent immers ook het Goede Nieuws daadwerkelijk delen.

Diaconie

Diaconie betekent dienst voor sociale zorg van een protestantse gemeente en wil graag mensen die hulp nodig hebben bijstaan. De diakenen van een gemeente zijn de mensen die proberen deze hulp praktisch te maken met behulp van gemeenteleden. De diakenen moeten er voor zorgen, deze opdracht krijgen zij mee bij de bevestiging, dat niemand tekort komt en voldoende hulp krijgt. Dit geld voor binnen de eigen gemeente als voor de mensen in de buurt, de wijk en voor de plaatselijke gemeente.

‘Diaconaal’ wil zeggen:

 • Een houding om te dienen;
 • Bereid om andere mensen te helpen;
 • Je naaste liefhebben;
 • Bereid zijn voeten te wassen van andere mensen;
 • Verantwoord je talenten te gebruiken;
 • Werken als rentmeester van God;
 • Blij zijn wanneer je armen geld of goed kunt geven;
 • Blij zijn wanneer je gastvrij kunt zijn.

De levende gemeente

In de Bijbel wordt ‘de levende gemeente’ beschreven met behulp van een aantal beelden die de bijbel gebruikt om ‘kerk’ te beschrijven. Aan deze beelden kunnen wij aflezen aan welke voorwaarden een gemeente moet voldoen om werkelijk ‘ levende gemeente’ genoemd te kunnen worden.

De gemeente is als:

 • Een gebouw, gemaakt van levende stenen;
 • Fundament en zuil van waarheid;
 • Zout voor de wereld;
 • Stad op een berg;
 • Licht op de kandelaar.

Zo zijn er meer beelden te noemen die allen hun eigen zeggingskracht hebben, die ons kan leren en stimuleren om als gemeente een diaconale gemeente te zijn.
Daarom willen de diakenen en gemeente leden van de Voorhof graag een levende diaconie en gemeente zijn. Niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor de omgeving.

Contact opnemen met de diaconie

Heeft u/jij vragen, behoefte aan een gesprek, of misschien hulp nodig? Neem dan gerust contact op met de diaconie. Wij kijken graag waar en hoe we hulp kunnen bieden.

<< Terug naar Kerkenraad