Ons predikantenechtpaar stelt zich voor

Sinds zondag 29 november 2015 is ds. Simon de Kam onze predikant en vanaf zondag 14 oktober 2018 is zijn echtgenote, ds. Wya de Kam-Diepeveen onze ouderenpastor.

Ds.Simon de Kam is geboren (20 mei 1958) en getogen op Walcheren in Zeeland. Ds. Wya de Kam-Diepeveen is een rasechte Betuwse: op 23 april 1956 geboren in Valburg en daar ook opgegroeid.

Ze stellen zich graag aan u voor:

In 1976 kwamen we bij elkaar in de klas op de Sociale Akademie in Ede, waar Simon de opleiding tot sociaal-cultureel werker en Wya de opleiding tot maatschappelijk werkster heeft gedaan. Na de diplomering zijn we beiden parttime als evangelist-pastoraal medewerker (Simon) en maatschappelijk werkster (Wya) aan het werk gegaan in Huizen, Amersfoort, Westkapelle en Arnhem. Daarnaast zijn we in 1980 gestart met de zaterdagopleiding Theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

In 1981 zijn we getrouwd, in 1982 kregen we onze dochter Hanna (inmiddels getrouwd, heeft drie zoontjes), in 1984 onze zoon JP en in 1987 onze dochter Leontien (getrouwd, heeft twee zoontjes). In 1989 en 1992 zijn twee pleegkinderen aan ons gezin toegevoegd: eerst Johan en later zijn tweelingzus Jessica, die geboren zijn in 1985 in Amsterdam.

Als u al die gebeurtenissen zoals hierboven beschreven op u laat inwerken zult u begrijpen dat we betrekkelijk lang over onze theologiestudie hebben gedaan, namelijk tot 1998.

Toen werd Simon parttime predikant-mentor aan de Christelijke Hogeschool en Toerustingscentrum De Wittenberg in Zeist en Wya werd parttime gemeentepredikant in de Hervormde Gemeente Hemmen. In 2004 werd Simon naast zijn werk in Zeist ook gemeentepredikant van de Vloedschuurgemeente in Heteren. Na tien jaar Hemmen werd Wya in 2008 geroepen als predikant in Echteld. In 2009 is Simon gestopt in Zeist en is hij parttime gaan werken als gemeenteadviseur voor de classis Utrecht en heeft hij zich vooral gericht op het kerk-zijn in de stad. Hij heeft van 1 januari 2017 tot 1 september 2020 gewerkt als als verbindend specialist naar Christelijke Migrantenkerken. Hij blijft voor 50% aan onze gemeente verbonden. Na tien jaar Echteld is Wya in 2018 met vervroegd emeritaat gegaan en mag nu, als bijstand in het pastoraat, voor 3 uur per week het ouderenpastoraat in de Protestantse Gemeente te Maurik verzorgen. Vanwege burnout verschijnselen bij Wya, vervangt Simon haar tijdelijk in het ouderenpastoraat.

Misschien duizelt het u nu wel een beetje na alle opsommingen van hierboven. Wanneer u een goed voorstel hebt om het te herschrijven, horen we dat graag van u.

Maar wat niet herschreven kan en mag worden, is dat wij ons zeer rijke mensen voelen, omdat onze God ons geroepen heeft om in Zijn Koninkrijk actief te zijn, nu voor het eerst samen, in de Protestantse Gemeente te Maurik. We ervaren het als een enorm voorrecht om samen met u op zoek te zijn naar Zijn aanwezigheid in ons leven, maar ook om elkaar te inspireren, te stimuleren en te troosten vanuit Zijn liefde voor ieder van ons.

Ds. Simon en Wya de Kam-Diepeveen

Tel. Ds. Simon de Kam: 06 – 40 09 85 01

Email Ds. Simon de Kam: dominee@pgmaurik.nl
Email Ds. Wya de Kam-Diepeveen: wya.dekam@pgmaurik.nl

Adres: Buitenweg 1a, 4021 BB Maurik