canstock6435618

Maar liefst 6x per jaar organiseert de gezinsdienstcommissie een “speciale” ochtenddienst met en voor het hele gezin. Deze diensten zijn voor iedereen, van alle leeftijden! Op deze zondagen wordt echter in het bijzonder aandacht gegeven aan de kinderen en jongeren in onze gemeente. Zij gaan dan ook niet naar hun eigen kinder- of jongerenkerk, maar zijn er de hele dienst bij.

1 keer per jaar wordt zo’n dienst voorbereid met de Protestant Chirstelijke Basisschool De Hoeksteen uit Maurik. Meestal is dit de eerste gezinsdienst in het nieuwe kalenderjaar, namelijk in februari.

De gezinsdienstcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van deze diensten. Op dit moment bestaat deze commissie uit 4 leden. Samen met de predikant komen zij enkele weken voor een gezinsdienst bij elkaar.

In juni/juli is het de afsluiting van het jaarthema en vieren we dat de oudste kinderen van de kinderkerk naar het voortgezet onderwijs gaan.

In september staat de gezinsdienst in het teken van de start van het winterwerk.

Wilt u een keer een gezinsdienst bijwonen? Houd dan het rooster in de gaten!