In verband met corona maatregelen zijn
onze erediensten beperkt tot 30 bezoekers.
Overige maatregelen leest u in ons

Gebruiksplan Kerkgebouw.

Deze diensten zijn zowel live als achteraf te
beluisteren via Kerkdienst Gemist.

Collecten:
Ook in de kerkdiensten vanaf 6 september, heeft het de voorkeur uw gift, indien mogelijk, overmaken op onze bankrekeningen:
Diaconie:  NL14 RABO 0341 1012 73  t.n.v.  Diaconie Hervormd Maurik.
Pastoraat: NL73 RABO 0341 1026 36  t.n.v.  Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

22 november 2020 - 10:00 uur - Ds. Simon de Kam - Eeuwigheidszondag
Ouderlingen: André van Garderen en Netty van Os
Diaken: Labina van Doorn
Lector: Marja Visser
Collecten: Vrienden van de Valentijn & Pastoraat
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag. Tienerkerk en Kinderkerk in het verenigingsgebouw.
LITURGIE
29 november 2020 - 10:00 uur - Ds. J. de Goei, Amersfoort
Ouderlingen: Winneke Ekkel en Gerrit den Otter
Diaken: Francien Honders
Lector: Bertha van der Garde
Collecten: Kerk in Actie: Kinderen in de Knel & Pastoraat
Bijzonderheden: 1e Advent, Géén Tienerkerk en Kinderkerk
LITURGIE
06 december 2020 - 10:00 uur - Ds. Simon de Kam - Doopdienst
Ouderlingen: Gerrie Gaasbeek en Bert Blaauwendraad
Lector: Bianca van Beurden
Collecten: Dorcas & Pastoraat 
Bijzonderheden: 2e Advent, Doopdienst Tristan Van Vliet; Tienerkerk en Kinderkerk in het verenigingsgebouw.
13 december - 10:00 uur - proponent Stijn van der Woude, Zeist
Ouderlingen: Jeroen Roukema en Gerrit Den Otter
Diaken: Albert Visser
Lector: Marja Visser
Collecten: Hervormd Jeugdwerk Maurik & Pastoraat 
Bijzonderheden: 3e Advent, Géén Tienerkerk en Kinderkerk.
20 december 2020 - 10:00 uur - Ds. L.J. van Lingen, Beusichem
Ouderlingen: André van Garderen en Bert Blaauwendraad
Diaken: Labina van Doorn
Lector: Bert Blaauwendraad
Collecten: Kerstactiviteiten Diaconie & Pastoraat 
Bijzonderheden: 4e Advent
24 december 2020 - 22:00 uur - Ds. Simon de Kam - ONLINE Kerstnachtdienst
Ouderlingen: Winneke Ekkel en Netty van Os
Diaken: Francien Honders
Lector: Bertha van der garde
Collecten: Plaatselijk Diaconaal werk & Pastoraat 
Bijzonderheden: Kerstnachtdienst – ONLINE
Het middenorkest van Kunst & Vriendschap zal alle liederen begeleiden. Gelet op de corona maatregelen en de aanwezigheid van het orkest in de kerk, kan deze viering helaas alleen online gevolgd worden.
25 december 2020 - 10:00 uur - Ds. Simon de Kam - Kerstmorgen dienst
Ouderlingen: Gerrie Gaasbeek en Bert Blaauwendraad
Diaken: Bianca van Beurden
Lector: Bianca van Beurden
Collecten: Kerk in Actie (Kinderen in de knel Kerstcollecte) & Pastoraat 
Bijzonderheden: Kerstmorgen, Kinderkerk vieren kerstfeest in het verenigingsgebouw. Er is geen aparte Tienerkerk.
27 december 2020 - 10:00 uur - Ds. E.J. Hempenius, Amersfoort
Ouderlingen: Jeroen Roukema en Gerrit Den Otter
Diaken: Albert Visser
Lector: Marja VisserCollecten: Kerkdienst Gemist & Pastoraat 
Bijzonderheden: Géén Tienerkerk en Kinderkerk.
31 december 2020 - 19:30 uur - Ds. E.R.V. Schuddebeurs, Houten - Oudjaar
Ouderlingen: André van Garderen en Bert Blaauwendraad
Diaken: Francien Honders
Lector: Bert BlaauwendraadCollecten: Bloemenfonds & Pastoraat 
Bijzonderheden: Oudjaarsavond, Géén Tienerkerk en Kinderkerk.
03 januari 2020 - 10:00 uur - Ds. Simon de Kam - Nieuwjaarsdienst
Ouderlingen: Winneke Ekkel en Netty van Os
Diaken: Albert Visser
Lector: Bertha van der gardeCollecten: Plaatselijk Diaconaal werk & Pastoraat 
Bijzonderheden: Nieuwjaar, Tienerkerk en Kinderkerk vieren nieuwjaar in het Verenigingsgebouw.

Voor de kinderen en jongeren

Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de (kleine) kinderen in het Verenigingsgebouw (Kerkplein 8).
[meer informatie]

Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, Kinderkerk tijdens de dienst. Zij beginnen direct op 10:00 uur in het Verenigingsgebouw, Kerkplein 8.
[meer informatie]

Voor de tieners vanaf 11 jaar is er alleen op de zondagen zoals in het rooster hierboven vermeld, tijdens de dienst een Tienerkerk. Zij beginnen direct op 10:00 uur in het Verenigingsgebouw, Kerkplein 8.
[meer informatie]

Weeksluiting in ‘De Valentijn’, vrijdagavond

In verband met de coronamaatregelen zijn alle activiteiten in De Valentijn tot nader orde afgelast.
Dit i.v.m de kwetsbaarheid van de bewoners.
Dit geldt ook de weeksluitingen op vrijdagmiddag.