Aktie kerkbalans 2020

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari hebben ruim 2.000 kerken meegedaan aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelden geld in voor hun plaatselijke kerk.

‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Ook in onze gemeente zijn vrijwilligers rondgegaan om uw bijdrage te vragen aan onze kerk. Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2020 voort te zetten, heeft u maar liefst bijna € 46.000,- toegezegd aan bijdrages. Dat is een geweldig resultaat waar wij zeer dankbaar voor zijn!

Met uw hulp zetten we het belangrijke werk in onze gemeente ook dit jaar voort en kunnen we nieuwe vormen vinden om een verbindende factor te zijn in onze gemeente. Door een ontmoetingsplek te zijn en ten dienste te staan voor onze ouderen, gezinnen, jongeren, enz. in ons hele dorp Maurik. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

We danken u hartelijk voor uw steun!

Kijk voor meer informatie op onze pagina voor Actie Kerkbalans 2020!