Kerkbalans 2020 komt eraan!

“Geef voor je kerk”

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020, doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk.

‘Geef voor je kerk’ is, evenals vorig jaar, ook het landelijke thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Ook in Maurik zijn wij als kerk van betekenis in de samenleving. We zien als gemeenschap naar elkaar om en delen samen ons geloof in God. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor de zwakkeren in de samenleving. Dat doen we op verschillende manieren, zichtbaar maar ook onzichtbaar. Zo organiseren we een koffieochtend voor (eenzame) ouderen en allerlei activiteiten en veelkleurige vieringen waarin en waarna we elkaar ontmoeten.

Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2020 voort te zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Met uw hulp zetten we dit belangrijke werk ook dit jaar voort en vinden we nieuwe vormen om een verbindende factor te zijn in onze gemeente. Door een ontmoetingsplek te zijn en ten dienste te staan voor onze ouderen, gezinnen, jongeren, enz. in ons hele dorp Maurik. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

In 2019 gaf onze gemeente ruim € 44.000 aan de Actie Kerkbalans. Dat is een fantastisch resultaat! Ook komend jaar hopen wij ten minste ditzelfde resultaat te behalen, maar liever natuurlijk nog wat meer. Als we de wens horen vanuit de gemeente om meer activiteiten te organiseren om samen gemeente te zijn, dan moeten we dat ook financieel kunnen dragen. Helpt u mee?

Wanneer u een bijdrage over wilt maken, meld dit dan op cvk@hervormdmaurik.nl. Wij kunnen u dan de juiste informatie verstrekken.

Hartelijk dank voor uw steun!

 

Helpen bij actie Kerkbalans 2020

We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het rondbrengen / ophalen van de toezegginsformulieren Kerkbalans. Heeft u hier een paar uur voor over? Neem dan contact op met Netty van Os (tel. 0344 692 667) of via de mail cvk@hervormdmaurik.nl

Kerk zijn we samen. Dus eigenlijk geeft en doet u niet alleen iets voor ander, maar ook voor uzelf…

Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.

 

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw financiële bijdrage ook als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Kijk voor meer informatie over een periodieke gift op deze pagina.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!