Onze predikant

f 56

Ds. Simon de Kam stelt zich voor

Sinds zondag 29 november 2015 is Simon de Kam predikant. Op deze pagina stelt hij zichzelf graag aan u voor.

De dominee van Maurik , wie is dat?
Op die vraag geef ik graag als volgt antwoord: Kind van God! Een groot voorrecht vind ik het om in dat besef en dat geloof te leven. Dat ook ik door God geliefd ben. We zien dat bij de doop wel heel in het bijzonder.

Geboren (20 mei 1958) en getogen ben ik op Walcheren in Zeeland. In 1981 ben ik getrouwd met Wya Diepeveen, een echte Betuwse. We hebben 10 jaar in Hemmen gewoond waar zij predikant was. Rot de zomer van 2018 woonden wij in Echteld, waar zij tot eind september 2018 predikant is geweest. Op dit moment wonen wij in Maurik, in de pastorie aan de Buitenweg 1a. Mijn vrouw Wya verzorgt sinds oktober 2018 in Maurik het ouderen pastoraat.

f 09

Uit ons huwelijk zijn drie kinderen geboren: Hanna, JP en Leontien. Twee pleegkinderen hebben ons gezin verrijkt: Johan in 1988 en zijn tweelingzus Jessica in 1990. Johan is slechtziend en zit in een rolstoel en woont op Bartimeus in Doorn. Hij komt iedere twee weken een weekend bij ons. Hij zal ook af en toe meekomen naar de kerk in Maurik. Hanna is getrouwd met Willem en zij hebben twee zonen: Micha (4) en Levi (1). Leontien is getrouwd met Jogchum en op 12 oktober 2015 is bij hen Nathan geboren. Wya en ik ervaren onze drie kleinzonen als een enorme zegen. We genieten bijzonder veel van onze kleinzonen.

Daarnaast ben ik ook dominee vanaf 1998. Eerst verbonden aan Christelijke Hogeschool en Toerustingscentrum De Wittenberg in Zeist en vanaf 2004 ook als gemeentepredikant van de Vloedschuurgemeente in Heteren. Dit was een aanstelling voor 40%. Met zegen en vreugde heb ik de Vloedschuurgemeente mogen dienen. De gemeente is in die tijd gerevitaliseerd en verjongd.

In 2009 ben ik gestopt in Zeist en ben ik gaan werken als gemeenteadviseur voor de classis Utrecht voor 50%. Heel mooi vind ik het om mee te denken met kerk-zijn in de stad in onze tijd waar christelijk geloof steeds minder vanzelfsprekend is. Inspirerend vind ik het om samen met vergrijsde wijkgemeenten in de stad Utrecht op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kerk-zijn en vooral om de basis van kerkzijn weer te herontdekken. Een bijzonder inspirerend onderdeel van dit werk als gemeenteadviseur is: zinvolle relaties opbouwen tussen blanke protestantse kerken en migrantenkerken (kerken christenen van niet-Nederlandse herkomst in de meerderheid zijn)

In 2010 heb ik ervoor gekozen om een periode fulltime gemeenteadviseur te worden. Dat was een goede keuze, maar het verlangen naar het werk als gemeentepredikant heeft me nooit losgelaten. Cursussen pastoraat, Micha Young en de Micha Cursus heb ik verzorgd in de Betuwe. Ook leidde ik kerkdiensten in buurgemeenten die geen dominee hadden. Zo was ik ook bekend met Maurik.

Het kerkgebouw aan het kerkplein

Beroepen naar Maurik
Toen bleek dat Maurik niet langer een fulltime predikant konden beroepen, maar slechts halftime, was dat een enorme teleurstelling en daarin voelde ik mee. Tegelijk bracht het voor mij juist wel een opening. Op deze manier kan ik mijn werk als gemeenteadviseur combineren met het gemeentepredikant zijn.

Een duidelijke profielschets van de Hervormde Gemeente Maurik die na een zorgvuldig proces tussen kerkenraad en gemeente opgesteld is, sprak mij enorm aan. Heden, verleden en toekomst worden in deze profielschets vanuit verschillende kanten geschetst en geven een herkenbaar beeld. Een zinsnede die mij vooral aanspreekt wil ik er graag uit halen: De hervormde gemeente Maurik laat zich typeren als een dorpsgemeente. Als dorpskerk kennen we de bijbehorende diversiteit en dwarsverbanden op geloofsvlak en sociaal terrein. We zijn blijvend op zoek naar een gezamenlijke richting en doel, met de Bijbel als leidraad.

Aan die zoektocht wil ik graag meewerken.

De profielschets van de predikant sluit hier mooi en vanzelfsprekend bij aan. Veelzeggend staat daar als verlangen: “Dat we mogen worden aangemoedigd om het geloof in Christus te verkennen én te ervaren.” Als gemeenteadviseur kom ik in gemeenten met een uiteenlopende ligging en diversiteit, maar het geloof in Christus is voor mij in dit werk steeds weer een inspiratiebron.

Tot slot…
Laat ik tot slot nog enkele typeringen van mezelf geven: Mensenmens, Bevlogen, Bewogen, Aanstekelijk.

Als mens en dominee vind ik het fijn om anderen uit te nodigen om te geloven, om samen met anderen te zoeken naar zin van het leven in deze tijd. Anders gezegd, in de lijn zoals ik begon:

“Laten we ontdekken hoe we als kinderen van God samen kunnen leven”

Ds. Simon de Kam

Tel: 06-21565051

Email: dominee@hervormdmaurik.nl

Adres: Buitenweg 1a, 4021 BB Maurik