Pastorale Brief 23 augustus 2020

Bijgaand, na een periode van vakantie, weer een Pastorale Brief met daarbij de liturgie voor onze online kerkdienst op zondag 23 augustus aanstaande, waarin onze eigen predikant Ds. Simon de Kam zal voorgaan.

Wij vragen, naast de andere informatie in deze brief, uw nadrukkelijke aandacht voor het bericht van onze predikanten Wya en Simon de Kam, waarin onder andere vermeld is dat het telefoonnummer van onze predikant Ds. Simon de Kam per direct gewijzigd is in 06 400 98 501. Het verzoek is deze te wijzigingen bij uw voorkeuren in de telefoon.

Met deze Pastorale brief geven wij ook weer een start aan het kerkenwerk na de zomervakantie. Komende week al starten de eerste vergaderingen van onze colleges en de week daarop komt het Moderamen weer bijeen. Mocht u onderwerpen aan willen dragen om te bespreken in het moderamen, dan kunt u dit doorgeven via voorzitter@hervormdmaurik.nl.

We hopen dat iedereen op zijn of haar manier de ruimte en rust gevonden heeft die nodig was om weer op een goede manier met elkaar te kunnen starten en het werk weer op te kunnen pakken. Vanwege de corona-maatregelen zullen wij pas op 4 oktober aanstaande het kerkenwerk “formeel” inluiden met een gezamenlijke startzondag, maar we kijken er naar uit om vanaf 6 september aanstaande weer diensten in onze Sint Maartenskerk te kunnen houden. In de Pastorale brief van volgende week zullen we daar meer aandacht aan besteden, onder andere met een protocol wat is opgesteld voor deze diensten om deze te kunnen laten voldoen aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

De komende zondagen kunt u de diensten nog beluisteren én meekijken via deze link: Kerkdienst Gemist