Startzondag 5 september 2021

Zondag 5 september beginnen we aan een nieuwe periode van kerkelijke activiteiten. Enkele jaren geleden had deze zondag ook wel de naam ‘start van het winterwerk’. Heel eerlijk gezegd hopen we dat de winter dan nog even weg blijft en we eerst nog kunnen genieten van een mooie nazomer en de herfst. In elk geval hoopt de voorbereidingscommissie met het weekend van 4 en 5 september op mooi weekend waarin wij een nieuwe start kunnen geven aan ons kerkenwerk!

4 september 2021 – 14:30
Op zaterdagmiddag 4 september gaan de tieners van onze gemeente een leuke gezamenlijke activiteit ondernemen in Tiel. Leuk dat we dit weer fysiek kunnen doen, al moeten we nog een beetje opletten met de afstanden.

5 september 2021 – 10.00 uur Kerkdienst
We gaan in het seizoen 2021- 2022 in kerkdiensten en het kringenwerk op ontdekkingstocht naar de
concrete betekenis van het Onze Vader voor ons leven en voor onze gemeente. Het Onze Vader begint en eindigt met het Koninkrijk van God: wat bedoelt Jezus hiermee en hoe breekt het door in onze wereld?

De eerste themazondag hierover is in de gezinsdienst op de Startzondag, 5 september.
In deze gezinsdienst zullen speciaal de kinderen, de tieners, én de volwassenen, aangesproken worden.

Zingen in de dienst en muzikale begeleiding
Voor het eerst is er ook weer samenzang, maar we blijven voorzichtig: alleen het eerste (Dank U voor deze nieuwe morgen) en het laatste lied (Ga met God en Hij zal met je zijn” zingen we samen, begeleid door Harry Godtschalk op orgel en piano en Marjolijn van der Lee op saxofoon.

Voorstellen stagiaire
Zoals u in het Contactblad hebt kunnen lezen, werkt vanaf 1 september een stagiaire HBO- theologie in onze gemeente. Engelina stelt zichzelf in deze dienst voor.

Na de kerkdienst is er koffie!
Uiteraard volgens de coronaregels, zittend in kleine groepjes.
Het is mogelijk om dan ook met elkaar ideeën uit te wisselen over de vraag hoe wij als Hervormde Gemeente Maurik het Koninkrijk van God zichtbaar kunnen maken, zowel binnen als buiten de kerk.

Opgeven noodzakelijk
We blijven voorzichtig en houden nog een maximum van 60 kerkgangers aan.
Geeft u zich snel op! dat kan via de volgende link:

5 september 18.00 uur Zangdienst
Ook hier gaan we het eerste en het laatste lied samen zingen. Daarnaast luisteren we naar liederen via het scherm. Enkele liederen zullen live gezongen worden door Willem van Doorn uit Ingen, begeleid door Marja van Amerongen uit Eck en Wiel op de piano.
Ook voor de zangdienst is opgeven noodzakelijk. We ontmoeten u graag!