Startweekend 31 augustus en 1 september 2019

Het is ons nog niet voor te stellen (genietend van zomerse temperaturen van 25 graden en als De Bilt het juist heeft dan is het morgen, met de Zomermarkt 30 graden of meer!) maar er is al een groepje met gemeenteleden samengekomen om na te denken over de Startzondag ter voorbereiding op het “winterwerk” seizoen…

Zondag 1 september beginnen we aan een nieuwe periode van kerkelijke activiteiten. Enkele jaren geleden had deze zondag ook wel de naam ‘start van het winterwerk’. Heel eerlijk gezegd hopen we dat de winter dan nog even weg blijft en we eerst nog kunnen genieten van een mooie nazomer en de herfst. In elk geval hoopt de voorbereidingscommissie met het weekend van 31 augustus en 1 september op mooi weer want dit weekend zal in het teken staan van gezamenlijk activiteiten, zowel binnen als buiten!

Voor de jeugd en de jongeren wordt het één en ander georganiseerd op de zaterdagmiddag, de avond én voor sommigen ook de nacht. Rond de klok van half 10 verwachten wij hen, samen met alle andere gemeenteleden, voor een eerste kopje koffie en thee en waar u/jullie een keuze kunt/kunnen maken aan welke activiteit u/jij mee wilt doen tijdens de eredienst.

Om 10 uur begint de dominee namelijk een ‘creatieve dienst’. Anders dan wat we gewoon zijn in een dienst met een preek die hij anders al dagen van te voren heeft geschreven, gaan we als gemeente, 30 minuten, op het moment dat anders een preek te horen is, aan de slag met diverse activiteiten zowel in de kerk, het verenigingsgebouw als ook buiten. Wat die activiteiten zijn, verklappen we nog niet maar het heeft alles te maken met het thema ‘Wat is ons fundament?’vanuit de lezing Mattheus 7 : 24 – 27  ‘Het huis op de rots’.

Met de activiteiten is wel rekening gehouden met jonge en oudere mensen, Bijbelvaste mensen, lenige mensen, creatieve mensen, muzikale mensen, bouwers en zoekers. Kortom voor iedereen is er een passende activiteit die altijd gezamenlijk wordt uitgevoerd! De dominee zal tijdens de activiteiten rondlopen en zo inspiratie opdoen om de dienst, met elkaar weer terug in de kerk, samen af te sluiten.

Na de dienst is er een gezamenlijk koffie/theedrinken en voor de jeugd limonade en daar hoort dan ook een toepasselijk lekkers bij. Daarna  hebben we even vrije tijd…

Om 16 uur verwachten we u/jullie weer terug bij de kerk waar we samen een multiculturele maaltijd houden; met niet alleen pannenkoeken, soep of hamburgers maar waar we ook kunnen proeven wat men eet in Congo, Syrië of Suriname.Dit alles samengesteld door onze gemeenteleden met een multiculturele achtergrond.

Nadat de buiken zijn gevuld, eindigen we om 18.00 uur de dag in de kerk met een zangdienst die door de Zangdienstcommissie wordt voorbereid. Het vluchtelingenkoor Zola uit Houten zal aan deze dienst hun medewerking verlenen. Het is een koor van 10 personen en allen zijn buiten Nederland geboren.

De voorbereidingscommissie hoopt dus op mooi weer maar nog meer dat u, met velen, naar de ‘creatieve dienst’ komt en de rest van de dag vrijhoudt voor samen eten en samen zingen!

Ciska Heemsbergen, Francien Honders, Anneke Roukema, Marriette Smits, Bianca van Garderen, Bianca van Beurden en Jacco Pitlo