We leven in een vreemde tijd. Het coronavirus waart nog volop rond. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid een groot risico. Beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt door de overheid. Per 5 oktober jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus aangekondigd die ook onze gemeente en het kerkbezoek raken.

Maatregelen
Voor onze kerkdiensten geldt dat wij het advies vanuit de overheid volgen om maximaal 30 personen toe te laten. Er zal in onze diensten geen gemeentezang plaatsvinden. Daarnaast adviseren wij gemeenteleden in de risicogroepen, de diensten online te volgen. Tot slot wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen (bij binnenkomst en vertrek).

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, nemen ook wij deze richtlijnen van de overheid ter harte.

Aanmelden kerkdiensten
Wanneer u de kerkdiensten fysiek bij wilt wonen, zult u zich vooraf moeten aanmelden. Dat kan uiterlijk tot vrijdagavond 20:00 uur, voorafgaande aan de dienst, via het reserveringssysteem. Mochten er onverhoopt geen plaatsen meer beschikbaar zijn, dan kunt u direct proberen u aan te melden voor een volgende zondag.

Online de kerkdienst volgen
Voor een ieder die (gelet op de adviezen) de diensten vanuit huis mee willen beleven, is de mogelijkheid om dit te doen (met beeld en geluid) via kerkdienstgemist.nl.

Een liturgie van de kerkdiensten kunt u terugvinden in het rooster. Hiermee kunt u thuis de dienst zo goed mogelijk volgen.

Gebruiksplan Kerkdiensten
Als uitvoering van de richtlijnen, is een gebruiksplan opgesteld waarin de maatregelen zijn opgenomen om bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is.

Wij verzoeken u de richtlijnen in het gebruiksplan in acht te nemen en aanwijzingen van kosters of ambtsdragers op te volgen. Samenvattend gaat het om het volgende:

 • Per dienst zijn maximaal 30 bezoekers toegestaan, met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar.
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Tussen zitplaatsen dienen ten minste 2 stoelen vrijgehouden te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Aanmelding van aanwezigheid is verplicht iv.m. mogelijk contactonderzoek na besmetting.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is helaas niet toegestaan.
 • Liedboeken voor algemeen gebruik zijn niet meer beschikbaar.
 • Volg de aanwijzingen op van kosters en ambtsdragers.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken

Het gebruiksplan is te vinden via deze linkGebruiksplan Kerkgebouw Corona