We leven in een vreemde tijd. Het coronavirus waart nog volop rond. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid een groot risico. Beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt door de overheid. Per 15 december jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus aangekondigd die ook onze gemeente en het kerkbezoek raken.

Maatregelen
Helaas, maar begrijpelijk, heeft het kabinet besloten tot een nagenoeg volledige lockdown in Nederland, om de groei van het aantal besmettingen met het coronavirus te stoppen. Een ongetwijfeld moeilijk besluit, zo vlak voor de feestdagen. Maar noodzakelijk, wanneer je de ontwikkelingen van de laatste weken ziet.

Hoewel in het besluit van het kabinet geen directe aanwijzing is opgenomen voor kerken en gebedshuizen, heeft de kerkenraad van onze gemeente gemeend zich bij deze maatregelen aan te moeten sluiten. Dit betekent dat wij per direct, en tot en met zondag 17 januari 2021, onze kerkdiensten uitsluitend online zullen laten plaatsvinden.

Wij hopen en bidden dat deze maatregelen mogen bijdragen aan het terugbrengen van het aantal besmettingen met het coronavirus. En dat u en uw naasten daarmee gezond en veilig mogen blijven.

Online de kerkdienst volgen
Gelukkig beschikken wij sinds juli 2020 over een geluid- en beeldinstallatie, waarmee wij de boodschap van Gods liefde kunnen blijven verkondigen, digitaal, via kerk-tv. De komende zondagen zullen onze diensten op die manier bij u thuis gebracht worden. Dat geldt voor alle diensten tot en met 17 januari 2020, dus inclusief de kerstvieringen en de oudjaarsdienst op 31 december 2020.

U kunt onze diensten meebeleven via kerkdienstgemist.nl.

Een liturgie van de kerkdiensten kunt u terugvinden in het rooster. Hiermee kunt u thuis de dienst zo goed mogelijk volgen.

Omzien naar elkaar
Tot slot: Juist in deze nieuwe periode van deze nieuwe Lockdown, willen wij u oproepen naar elkaar om te blijven kijken. In deze donkere tijd voor kerst, is de kans op eenzaamheid groot. Laten we allemaal goed om ons heen kijken. Laten we contact leggen waar dat kan en meld eventuele namen en adressen waar aandacht naar uit kan/moet gaan. U kunt dit melden bij het Pastorale team (via pastoraat@hervormdmaurik.nl. Ook wanneer u zelf behoefte hebt aan contact of wellicht mee wilt helpen bij het Pastoraal team.