DIENSTEN ALLEEN ONLINE TE VOLGEN

Naar aanleiding van de huidige lockdown, afgekondigd in de persconferentie van zaterdag 18 december 2021, hebben wij het volgende besluit genomen.

We vinden het ontzettend verdrietig, maar helaas zien wij geen andere mogelijkheid dan te besluiten dat we de kerkdiensten alleen online zullen vieren. Helaas betekent dit dat we elkaar de komende periode niet zullen kunnen ontmoeten in onze Sint Maartenskerk.

In het hele land worden met spoed maatregelen genomen. Dat is lastig en vraagt van iedereen opnieuw veel flexibiliteit en inzet. Dus ook van ons als kerk. Als geloofsgemeenschap maken we namelijk onderdeel uit van de samenleving. Alleen zo kunnen we invulling geven aan onze roeping om kerk te zijn voor mensen van nu. Het betekent dat ook wij, net als onder andere de horeca-ondernemers, theaters, bioscopen en winkeliers in lockdown te gaan.

Deze maatregelen zullen in elk geval gelden tot en met 14 januari 2022. We hopen dat we elkaar spoedig daarna weer kunnen ontmoeten.

Graag doen wij een beroep op iedereen om juist in deze tijd voor Kerst toch naar elkaar om te zien. Dat deze maatregelen juist in de komende Kerstperiode nodig zijn, is niet alleen verdrietig, maar ook zorgelijk. Juist in de dagen van Kerst en de jaarwisseling voelen veel mensen zich eenzaam. Zeker nu we niet te veel mensen mogen ontvangen, is er een verhoogd risico dat mensen alleen zullen zijn en zich eenzaam voelen.

Daarom een oproep aan iedereen: houd elkaar (op afstand) in de gaten en vraag eens extra aan elkaar hoe het gaat. Het is niet vreemd om te vragen of iemand alleen is en hoe iemand dat ervaart. En wanneer er zorgen zijn over mensen, laat het ons dan weten!

We vertrouwen op dat we ondanks alles een gezegende Kerst mogen vieren. Dat we opnieuw wegen zullen vinden om op afstand toch samen te zijn. Want we geloven dat het Licht in de wereld is gekomen, juist voor donkere tijden zoals deze.

Een verbonden groet,
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Maurik