Stichting Restauratie St. Maartenskerk

De Stichting Restauratie Sint-Maartenskerk Maurik heeft als doelstelling geld bijeen te brengen voor het grootste monument in het dorp Maurik. Belangrijkste inkomstenbron is de jaarlijks te houden zomermarktbazar. Een evenement dat plaatsvindt op de laatste zaterdag van juni.

Natuurlijk zijn er tussendoor ook nog eens allerlei rekeningen betaald voor noodzakelijk onderhoud of reparaties aan de Sint-Maartenskerk. Tussen kerkenraad en het stichtingsbestuur vindt dan ook voortdurend overleg plaats inzake het inzetten van de gelden.

Het nieuwe, grote doel is momenteel het laten restaureren van de glas-in-lood ramen van de kerk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven leden. Dit aantal wordt soms enigszins uitgebreid. Verder zijn er tientallen medewerk(st)ers en die maken dat op de dag van de bazar alles in goede orde gedaan kan worden.

Indien u zich als vrijwilliger wilt melden voor bestuur of als medewerk(st)er laat het dan weten.

Voor al uw vragen, mededelingen enz. kunt u te allen tijde contact opnemen met G. Gotink (tel. 0344-692291).


Zomermarkt

De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse zomermarkt op het kerkplein in Maurik. Rondom de St. Maartenskerk zijn er verschillende stands en activiteiten, waar een ieder wel iets van zijn of haar gading kan vinden.

Zomermarkt - gezellig, sportief!

Het goede doel is de laatste jaren hetzelfde geweest, namelijk de glas in lood ramen van de kerk. Ook de leus is hetzelfde:

“EEN GIFT, KLEIN OF GROOT, VOOR HET GLAS IN LOOD.”

Uw bijdrage is nog steeds dringend nodig, want nog steeds sneuvelen er ruitjes en herstel is erg kostbaar. Het is niet alleen zo dat we veel spullen krijgen, maar ook dat er al een grote groep vrijwilligers is. Met ieder van die groep zijn we erg blij, maar ook hier kunnen altijd nog meer mensen bij, want er zijn gewoon heel veel taken te verdelen.

Ben jij nog geen vrijwilliger, maar heb je zin de handen uit de mouwen te steken, geef je dan op en kom op vrijdag 20 mei 2016 op de vrijwilligersavond kijken waar je zoal bij kunt helpen. Op die avond is te horen en te zien waar je ingezet kunt worden. Natuurlijk kun je jezelf ook aanmelden via de scriba, mevrouw G. Gotink (tel. 0344-692291).

Boekenmarkt St. Maartenskerk

Bijvoorbeeld voor de boekenmarkt, de rommelmarkt, de catering, de gebakkraam of het kinderplein.

Trouwens,  de hele week voorafgaande aan de zomermarkt kunnen we iedereen gebruiken. Er moeten stoelen en koelkasten van de zolder van het Verenigingsgebouw naar bene- den worden gesjouwd. De boeken, die het hele jaar verzamelt worden, moeten naar de kerk gebracht worden. Daar moeten ze netjes per rubriek worden uitgestald voor de boekenmarkt die op vrijdagavond begint.

Diezelfde vrijdagavond moeten alle spullen vanuit de opslagruimte in een vrachtwagen worden gezet. Dat alles moet de volgende morgen op de kramen op het marktplein worden geplaatst. Trouwens op het hele kerkplein moet van alles worden opgebouwd en ’s avonds weer worden afgebroken. Dus je ziet, we kunnen alle hulp gebruiken. Het is niet alleen leuk een handje te helpen maar je doet ook nieuwe en leuke contacten op.

Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij de leden van het uitvoerend comité.