Kerkbalans 2017

Banner kerkbalans 2017

Wat is Kerkbalans

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)

Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 

Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van uw kerkelijke gemeenschap. 

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan en verbind ons met elkaar!

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen uzelf de mogelijkheid om verbonden te blijven, u investeert ook in de persoon naast u in de straat, wellicht naast u in de kerkbank, het kind bij het jeugdwerk of een zinzoekende bezoeker. 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Met o.a. een nieuwe tienergroep, krijgt het komende jaar het jeugdwerk extra aandacht. Van levensbelang voor onze gemeente!

De actie Kerkbalans 2017 heeft plaats van 23 januari t/m 4 februari 2017. Maar ook buiten deze periode kunt u een bijdrage geven aan Kerkbalans 2017. Neemt u even contact op met het College van Kerkrentmeesters voor meer informatie. U kunt mailen naar cvk@hervormdmaurik.nl.

 

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw financiële bijdrage ook als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Kijk voor meer informatie over een periodieke gift op deze pagina.logo kerkbelans 2017