Actie Kerkbalans 2018

Kerkbalans 2018 komt eraan!

“Geef voor je kerk”

Het is alweer bijna zover. Eind januari 2018 start de jaarlijkse actie Kerkbalans. Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Om een plaats te bieden waar iedereen altijd terecht kan.

Het thema is daarom dit jaar: “Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen”. Een mooi thema vinden wij, wat ook mooi aansluit bij de thema’s van ons nieuwe beleidsplan, te weten: “Omzien naar elkaar en een Gastvrij huis bieden aan jong en oud”.

In de periode van 20 januari t/m 3 februari 2018 zullen onze vrijwilligers bij u aan de deur komen om u te vragen bij te dragen aan uw kerk. Zodat wij ook 2018 weer van betekenis kunnen zijn in Maurik. Als we met elkaar voldoende opbrengen, kunnen we dit jaar de kerk open houden voor jong en oud en onze predikantsplaats en al het andere werk binnen onze gemeente blijven bekostigen. Op die manier kunnen wij een ontmoetingsplek zijn in ons dorp en er zijn voor onze ouderen, gezinnen, jongeren en de hele gemeente. Dat zou toch prachtig zijn! Helpt u mee om opnieuw van betekenis te zijn?

In 2017 gaf onze gemeente ruim € 41.000 aan de Actie Kerkbalans. Dat is een fantastisch resultaat. Ook komend jaar hopen wij ten minste ditzelfde resultaat te behalen, maar liever natuurlijk nog wat meer. Als we de wens horen vanuit de gemeente om meer activiteiten te organiseren om samen gemeente te zijn, dan moeten we dat ook financieel kunnen dragen. Helpt u mee?

We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het rondbrengen / ophalen van de toezegginsformulieren Kerkbalans. Heeft u hier een paar uur voor over? Neem dan contact op met Netty van Os (tel. 692667) of via de mail cvk@hervormdmaurik.nl

Kerk zijn we samen. Dus eigenlijk geeft en doet u niet alleen iets voor ander, maar ook voor uzelf…

Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.

 

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw financiële bijdrage ook als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Kijk voor meer informatie over een periodieke gift op deze pagina.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!