Pastorale Brief 3 mei 2020

Komende week vieren wij onze vrijheid. Dit jaar zal dat ongetwijfeld anders voelen dan andere jaren. Laat het duidelijk zijn dat deze coronatijd in niets te vergelijken is met de oorlogsjaren, maar ook nu voelen mensen zich beperkt in hun vrijheid. Dat zal ongetwijfeld ergens in onze gedachten opkomen.

En we zullen geen grootse opkomst zien op De Dam bij het nationaal herdenkingsmonument, of bij ons eigen monument op het kerkplein. Namens onze gemeente zal ons predikantenechtpaar wel een bloemstuk neerleggen, maar een herdenkingsdienst in ons kerkgebouw is ook niet aan de orde.

Maar wij mogen elkaar zondagmorgen wel weer ontmoeten, online in onze kerkdienst. En na afloop ontmoet de tienerkerk elkaar via videobellen. Vorige week hebben ze dat ook al gedaan. Het is mooi dat dit zo kan en we ook onze kinderen en tieners niet uit het oog verliezen.

Bijgaand treft u onze 7e Pastorale Brief. Wij wensen u weer alle goeds toe de komende week. Blijf gezond en vier onze vrijheid! Hoe dan ook…