Pastorale brief 14 juni 2020

In deze 13e Pastorale Brief, waarin weer heel wat te lezen valt, moeten wij u helaas ook melden dat de kerkenraad besloten heeft om tot 1 september 2020 nog geen kerkdiensten in onze Sint Maartenskerk te houden. Tot 1 september blijven onze diensten namelijk alleen online te beluisteren.
 
Vanzelfsprekend vinden wij dit jammer, maar wij zijn er van overtuigd dat dit een verantwoord en verstandig besluit is. In de pastorale brief leest u hier meer over. Mocht u een keer een online dienst willen bijwonen, dan kan dat met maximaal 10 personen. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze scriba en/of onze predikant (scriba@hervormdmaurik.nl en/of dominee@hervormdmaurik.nl). 
 
Wij merken dat u de weg naar onze diensten goed weet te vinden via Kerkdienst Gemist. Daar zijn wij blij mee. Op die manier kunnen wij verbonden blijven door het Woord. Onze Pastorale Brief draagt er daarnaast toe bij dat wij elkaar wekelijks kunnen informeren over onze gemeente.
 
Mocht u nu ook een keer een bericht willen delen, stuurt u dat dan voor woensdagmiddag naar Pastoralebrief@hervormdmaurik.nl.