Gemeenteavond 13 november 2017

Reserveer alvast in uw agenda!

Op maandag 21 november 2017 willen wij graag met de gemeente bijeen komen op de jaarlijkse gemeenteavond. Deze avond willen wij met name besteden aan het nieuwe beleidsplan 2018-2022. Binnen de kerkenraad is er de afgelopen maanden een start gemaakt met het herzien van het beleidsplan en we nemen iedereen graag hierin mee.

Zoals u weet hebben wij 17 groothuisbezoeken gehouden, waarin wij met u gesproken hebben over de rol van onze kerk in uw en ons leven, nu en de komende jaren.

Naast het feit dat dit geweldige bijeenkomsten waren, waarin wij veel openheid, gastvrijheid en betrokkenheid mochten ervaren, hebben wij veel bruikbare tips en ideeën gekregen. Op basis hiervan zal inhoud gegeven worden aan het beleidsplan 2018-2022. De kerkenraad heeft, op basis van de groothuisbezoeken, een eerste schets gemaakt van het nieuwe beleidsplan. Het gaat daarbij om de kernwaarden die wij als gemeente na willen streven de komende jaren en waarop wij onze activiteiten zullen richten.

Tijdens de gemeenteavond willen wij graag deze eerste schets aan u als gemeente voorleggen. Daarbij is met name de vraag of u zich herkend in hetgeen er vanuit de bijeenkomsten is aangegeven. Wij hopen dat wij een herkenbaar beeld gescheten hebben en hier vervolgens mee verder kunnen. De eerste schets kunt u hier downloaden ter voorbereiding.

Na deze avond zal de kerkenraad, met uw input ten aanzien van de eerste schets, het beleidsplan verder vormgeven. In het voorjaar van 2018 hopen wij vervolgens een eerste concept voor te kunnen leggen voor een reactie. Aansluitend hoopt de kerkenraad, na het eventueel verwerken van uw reacties, het definitieve beleidsplan te kunnen vaststellen.

Wij hopen dus dat u allemaal aanwezig kunt zijn op deze gemeenteavond. Als er voor die avond al iets anders in de agenda staat: geen nood, het is prima om later aan te schuiven of eerder weg te gaan.

Mocht u desondanks niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar toch uw reactie op de schets beleidsplan kenbaar willen maken, danken dat ook per mail. Stuur uw reactie aan info@hervormdmaurik.nl.

De kerkenraad.

2017 09 25 Eerste schets Beleidsplan