Nieuws en archief

Contactblad

Wilt u het laatste nieuws en informatie lezen? U kunt hier een digitale versie van ons contactblad downloaden.


Fotowedstrijd Actie Kerkbalans 2018

In het kader van Actie kerkbalans, is er dit jaar een landelijke fotowedstrijd georganiseerd, waarmee ook een bijdrage kan worden gewonnen voor onze gemeente.

Aktie kerkbalans daagt je uit om de kerk en wat deze voor jou betekent in een foto vast te leggen. Zoals je zelf wilt: gewoon met je smartphone of juist professioneel met een goede spiegelreflexcamera.

Doe mee. Zowel voor jezelf als voor onze kerk!

[Meer informatie]


Kerkbalans 2018 komt eraan!

“Geef voor je kerk”

Het is alweer bijna zover. Eind januari 2018 start de jaarlijkse actie Kerkbalans. Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Om een plaats te bieden waar iedereen altijd terecht kan.

Het thema is daarom dit jaar: “Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen”. Een mooi thema vinden wij, wat ook mooi aansluit bij de thema’s van ons nieuwe beleidsplan, te weten: “Omzien naar elkaar en een Gastvrij huis bieden aan jong en oud”.

[Meer informatie]


Restauratie Glas-In-Lood, St. Maartenskerk Maurik

Restauratie glas-in-lood St. MaartenskerkOp 28 oktober jl. is het vernieuwde glas-in-lood onthuld tijdens een vrijwilligersavond van de Stichting Restauratie Sint Maartenskerk.

Voor informatie en foto’s, klik hier.


Alpha “cursus”logo_transparante achtergrond

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha!

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!

Wil je meer informatie of wil je jezelf opgeven? kijk dan op onze “Alpha” pagina.


 

gezocht

1. Ambtsdragers voor onze kerkenraad!

Aan het eind van het jaar zullen er weer ambtsdragers aftredend of herkiesbaar zijn. Dat betekent dat wij weer hard op zoek zijn naar gemeenteleden die tijd willen maken om een ambt in onze gemeente aan te nemen.

Wanneer u wilt weten wat dit inhoudt en wat u voor ons kunt betekenen, dan kunt u contact zoeken met één van de huidige kerkenraadsleden of onze scriba mevr. Gerda Gotink, tel. 0344-692 291 of e-mail: gotinktins@planet.nl.

Kijk ook op onze pagina’s over de kerkenraad.


2. Vrijwilligers voor onze gemeente.

Mensen die dit jaar willen helpen met de grote schoonmaak in de kerk, die willen helpen met een wijk voor het verjaardagsfonds of met de kerkbalans.

Samen houden wij onze gemeente in stand!

Neem contact op met Netty van Os, tel. 0344-692667 voor meer informatie of opgave.

 

3. Vrijwilligers voor de Haal- en Brengdienst

Onze Hervormde Gemeente van Maurik gaat, net als de omliggende gemeenten, een keer of drie per jaar op zondag naar ziekenhuis Rivierenland in Tiel om te helpen de patiënten, die dat willen, naar de kerkzaal te brengen om daar een kerkdienst van het ziekenhuis bij te wonen. Ook in verpleeghuis Vrijthof in Tiel zijn wij twee keer per jaar aan de beurt om de bewoners te begeleiden naar de kerkzaal.

We vertrekken om half 10 uit Maurik en zijn dan om half 1 weer thuis.

We hebben gelukkig een aantal mensen die hieraan meedoen. Maar we zijn op zoek naar meer mensen.

Het kan zijn dat dit u helemaal niet aanspreekt. Maar het kan net zo goed zijn dat u dit een heel goed plan vindt. Iedereen die al eens meeging, is van mening dat het dankbaar werk is. Je doet iets goeds voor elkaar, maar daarbij is het ook nog eens een fijne ochtend om mee te maken.

Lijkt het u/jou dus een zinvolle besteding van de zondagmorgen, geeft u zich/geef jij je dan op bij Marinus van Olderen tel: 0344-693068.

Alvast hartelijk dank namens de patiënten.


Zegels sparen:

We blijven DE punten sparen. Die kunt u bezorgen bij Gerda Gotink of Marja Visser. Misschien hebt u nog wel Douwe Egberts punten zegelswaar u zelf verder niks mee doet; zou u die wellicht aan de kerk willen schenken? We zijn van plan om door te gaan met het verzamelen van deze punten; daarvoor kunnen we later geschenken ontvangen voor de acties van de kerk. Ook andere zegels en punten zijn welkom. U zou ons geweldig helpen! U kunt ze inleveren bij Marja Visser, tel. 0344-689031.