Kerkdiensten via Internet

In verband met het coronavirus hebben wij helaas, op aanwijzing van onze overheid, moeten besluiten om onze reguliere kerkdiensten voorlopig niet door te laten gaan.

Vanuit onze verantwoordelijkheid naar onze gemeenteleden en gasten, maar ook naar onze samenleving als geheel, achten wij het verstandiger om geen samenkomsten te organiseren.

De kerk blijft vooralsnog gesloten tot 1 september 2020, maar u hoeft de kerkdienst niet meer te missen! In deze periode zal iedere zondag om 10:00 uur een korte kerkdienst (zonder kerkgangers) gehouden worden, die u kunt meebeleven via Kerkdienst Gemist. Ook achteraf is deze dienst nog terug te luisteren.

Kijk HIER voor het rooster van deze online kerkdiensten, waar u (enkele dagen voor de dienst) ook de liturgie kunt vinden.

De kerkenraad


Vakantieperiode 12 juli t/m 16 augustus 2020

In de periode van 12 juli t/m 16 augustus is ons predikanten echtpaar op een welverdiende vakantie. In deze periode zullen de online kerkdiensten doorgaan, met gastpredikanten. Voor deze zondagen zal de liturgie te vinden zijn in het rooster, maar zal er geen afbeelding geplaatst worden bij de diensten.

Wij wensen u een hele goede vakantie toe, waarbij u vanzelfsprekend verbonden kunt blijven met ons via de online kerkdiensten!

Afbeelding bij de online kerkdienst, Zondag 5 juli 2020

In de kerkdienst van a.s. zondag 5 juli staat de regenboog centraal.

Mensen uit de eerste Christengemeente

Gedurende de maand juni 2020, zullen in de online kerkdiensten, mensen langskomen uit de eerste Christengemeente. Elke zondag zal een persoon worden behandeld, waarbij wij op deze pagina een afbeelding met eventueel een korte toelichting plaatsen.

Zondag 28 juni 2020

Zondag 21 juni 2020, Paulus op de Areopagus

Zondag 14 juni 2020, Filemon

Zondag 7 juni 2020, Diaken Stefanus in de kunst

Stefanus wordt vaak voorgesteld als een jonge man zonder baard en met vriendelijke gelaatstrekken.
Hij is een diaken. Dit is te zien aan:
– de dalmatiek: de kleding van de diaken in de Oosters Orthodoxe en Rooms Katholieke Kerk.
– De Bijbel op zijn borst, want als diaken mocht hij voorlezen in de kerkdienst.

Stefanus is verder te herkennen aan zijn attributen (voorwerpen die iets over hem vertellen):
– de stenen  in zijn handen. Deze verwijzen naar zijn dood door steniging.
– de palmtak in zijn hand die verwijst naar zijn marteldood.
– IHS op zijn kleding: IHS is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. IHS vindt men bijvoorbeeld terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes en kleding van priesters en diakenen. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters: Iota, Eta en Sigma. Dit wordt ook geschreven als IHS. Vanuit het Latijn werd het onder andere een afkorting die iets over Jezus zegt: Iesum habemus socium (Wij hebben Jezus als metgezel). In het Engels wordt met IHS aangeduid: In His Service (In Zijn dienst).


Liturgische Bloemschikking 40-dagentijd + periode naar Pinksteren

Elke zondag in deze 40-dagentijd is er een liturgisch bloemstuk, gemaakt door Marja Visser. Op deze pagina kunt u zien welke schikking er gemaakt is voor de betreffende zondag.

Ook op de zondagen naar Pinksteren toe maakt Marja een liturgische schikking die bij de Bijbelgedeelten past. Het algemene thema voor deze periode is “Wachten op de Geest – met open armen (de ‘ontvangende’ takken)”.

Schikking 31 mei 2020, Pinksteren

Vandaag op het Pinksterfeest zien we de schikkingen van de afgelopen weken in vervulling gaan: “De Geest is neergedaald (de rode banen) en met open armen ontvangen (de ‘ontvangende’ takken)”.

Tot vorige week zondag was de basiskleur wit, symboliserend de opstanding van Christus. Vandaag is de basiskleur rood, symbool van de Heilige Geest, Die uitgestort is en ons aanvuurt. De Heilige Geest inspireert ons ook tot liefde, wat gesymboliseerd wordt door de roos in het centrum van de schikking.

Onder aan de schikking zien we 9 verschillende vruchten : De meest gewone Nederlandse vruchten: appel, peer en aardbei, maar ook framboos, de wilde perzik en druif, blauwe bes, nectarine en een granaatappel.

Zij staan symbool voor de 9 verschillende vruchten van de Geest zoals die in Galaten 5:22 genoemd worden: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Schikking 24 mei 2020

We zien veren, olijftakken en klimop tussen de rode banen van de Geest en onze open armen die de Geest ontvangen. Het thema van deze dienst op Wezenzondag zijn de woorden van Jezus “Ik laat jullie vrede na”.

Bij vrede denken we aan een vredesduif, vandaar de veren, en de duif die na de zondvloed een olijftak naar de ark van Noach bracht als teken dat het land weer bewoonbaar en leefbaar was. Daarin herkennen we het symbool van de klimop: Gods trouw laat ons nooit los.

Schikking Hemelvaart, 21 mei 2020

Het thema van de viering op Hemelvaartsdag is “Kijk omhoog”. We zien de discipelen als rode rozen, want ze hebben van Jezus geleerd hoe belangrijk Liefde is. Het gipskruid is als een wolk om hen heen. En Jezus, de witte roos, het centrum van de schikking. De basis is klimop, het teken van Gods trouw.

De discipelen kijken omhoog, maar zien een wolk. Heel vaag daarboven is het witte Licht van Jezus te zien. Hij gaat de discipelen en ons voor naar de hemel.

Vervuld van Zijn liefde gaan de discipelen in vertrouwen verder, gedragen door Gods trouw.

Schikking 17 mei 2020

Vandaag lezen we uit de Bijbel dat Jezus één van Zijn belangrijkste opdrachten geeft aan zijn leerlingen: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 

Liefde wordt in deze schikking uitgedrukt met de rode rozen die als het ware uit de hemel neerdalen. Jezus heeft ons lief door Zijn komst naar de aarde en Zijn leven te geven uit liefde voor ons. Gods liefde en Geest mogen wij met open armen ontvangen.  Die liefde inspireert ons tot God liefhebben én elkaar liefhebben. De klimop is het teken van Gods trouw en van daaruit mogen wij trouw omzien naar elkaar.

Schikking 10 mei 2020

Vandaag lezen we uit de Bijbel over één van de verschijningen van Jezus na Zijn opstanding.

De leerlingen van Jezus pakken na alle emotioneel slopende gebeurtenissen in Jeruzalem de draad van hun gewone leven maar weer op: het is nacht, ze gaan vissen. Maar de liturgische schikking staat in het licht, we zien de visnetten en de vissen, die opgevangen lijken te worden door de ontvangende armen. En die armen leiden de vissen verder, naar een vuurtje dat staat te branden. Er ligt ook weer klimop omheen, teken van Gods trouw. Wat zou nu precies de betekenis van dit alles zijn? Het blijft nog wat duister…

Schikking 3 mei 2020

Het algemene thema van de liturgische schikking naar Pinksteren toe is “Wachten op de Geest die neerdaalt (de rode banen) – met open armen (de ‘ontvangende’ takken)”.

Het thema van de schikking van deze zondag is het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen van Jezus zijn na Zijn opstanding op weg naar het dorp Emmaüs. Een voor hen vreemde man loopt met hen mee. Hij stelt vragen over dat wat gebeurd was. Gaandeweg ontdekken ze dat het Jezus Zelf is. Dit kunnen we vergelijken met onze levensweg, waarbij we gaandeweg steeds meer over God en Jezus mogen ontdekken.

In de schikking zien we een weg van stukjes schors, omringd met klimop als teken van Gods eeuwigdurende trouw. De Emmaüsgangers worden voorgesteld door de twee gerbera’s. Ze worden omgeven door gipskruid als teken van nieuw leven. De witte roos stelt Jezus voor, nauwelijks zichtbaar, maar wel heel centraal in dit bloemstuk. De levensweg loopt naar Jezus toe.

Schikking 26 april 2020

We zien het bekende raamwerk met de open armen (de gebogen takken), die klaar staan om Gods Geest (de rode banen) te ontvangen.

Vandaag staan we stil bij het woord van Jezus: Ik ben de Goede Herder.

We zien de Goede Herder met Zijn schapen prachtig geschilderd op een ganzenei (ongeveer 9 cm groot), omringd door Gods Geest.

Daaronder een “werelds tafereel”, namelijk de armen van mensen die laten zien hoe we deze Goede Herder, met de Geest, met open armen ontvangen. Maar ook zien we de gebrokenheid in deze wereld: er ligt goed voedsel voor de schapen (paardenbloemen en koolzaad), maar daarnaast een voor hen giftige plant: wolfsmelk. (Tja, ook in de Bijbel lezen we dat schapen en wolven niet goed samengaan…)

Maar óók in onze gebrokenheid laat God ons en onze wereld niet los, dat zien we aan de basis in de klimop als teken van Gods trouw.

Schikking 19 april 2020

Voor deze eerste zondag na Pasen is er een bijzondere schikking gemaakt. Daarbij is er een basisbeeld van twee takken op een wit paneel die ontvangende armen uitbeelden met daarbij twee rode banen op het paneel, die het neerdalen van de Geest voorstellen.

Het thema van de schikking van deze zondag is “gedragen worden door anderen”. Het Bijbelgedeelte gaat over Thomas, die op de Opstandingsdag niet bij de leerlingen was. Hij wordt gedragen door zijn mede-leerlingen, die vertellen over de Opstanding van Jezus. Hij gelooft het niet zonder Jezus Zelf gezien te hebben. Hij wil eerst zien dan geloven. 

Tussen de rode banen zien we een rode roos, die de liefde tussen Jezus en Thomas en Thomas en zijn mede-leerlingen verbeeldt. Achter de roos zien we grassen die staan voor de warrige en onduidelijke situatie die Thomas ervaart voordat hij Jezus gezien heeft. Onder de roos zien we groene klimopblaadjes die de onderlinge verbondenheid en trouw weergeven tussen Jezus en Thomas en de anderen om hen heen.

Schikking Paasmorgen, 12 april 2020

Vandaag vieren wij Pasen. Want Jezus leeft!

Ook voor deze dienst is er een liturgisch bloemstuk gemaakt. De toelichting die daarbij hoort is:

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. 

Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.

Schikking 3 april 2020

In deze bloemschikking zien we de gebeurtenissen in de Stille Week:

De paarse kleur van inkeer, van stilstaan bij wat het leven en lijden van onze Heer voor de mensheid, voor ons betekent.

In het vierkante raam een cirkel van palmbladeren (Palmzondag), daarachter zien we het borduurwerk van het Heilig Avondmaal (Witte Donderdag) en in het midden het kruis: de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag.

Schikking 29 maart 2020

In de bloemschikking is het levende water centraal.

In Johannes 4 zegt Jezus dat Hij het Levende Water is voor mensen. Levend Water waardoor wij als mensen tot bloei mogen komen en geur mogen geven aan ons leven!

De Japanse sierkers komt tot uitbundige bloei door het water. De geur van de sierkers geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.