Beleidsplan, 2012 – 2017

Beleidsplan Hervormde gemeente te Maurik

In overeenstemming met ordinantie 4-7-1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Hervormde Gemeente te Maurik voor de periode 2012 t/m 2017 een beleidsplan opgesteld. Dit tweede beleidsplan volgt op het beleidsplan voor de periode 2005 t/m 2010. Elke 5 jaar dient het beleidsplan bijgesteld te worden, waarbij gekeken wordt naar de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen, de visie daarop vanuit de huidige tijdsgeest en de resultaten zoals deze eerder behaald zijn.

Het beleidsplan 2012 t/m 2017 is vastgesteld in de kerkenraad op 3 oktober 2012.

Dit beleidsplan geeft aan waar de Hervormde Gemeente te Maurik over 5 jaar wil zijn, met het zetten van een zogenaamde stip aan de horizon. Dit beleid is de kapstok waaraan jaarlijks of zelfs dagelijks besluitvorming over acties, activiteiten, etc, wordt getoetst.

Leest u gerust ons Beleidsplan 2012-2017 (vastgesteld 3-10-2012) om meer te weten te komen over onze gemeente.

 

Herziening beleidsplan

Aangezien het huidige beleidsplan dit jaar formeel afloopt, werkt de kerkenraad momenteel aan een herziening van het beleidsplan. Het streven is om een eerste schets van het nieuwe beleidsplan voor te leggen aan de gemeente op 13 november 2017 tijdens de gemeenteavond.

Op de pagina van de gemeenteavond kunt u hier meer informatie over vinden.