Categorie: Corona

Pastorale Brief 12 juli 2020

Dit is voorlopig even een laatste “uitgebreide” Pastorale Brief. De komende 4 weken zult u alleen een liturgie per mail ontvangen, voorafgaande aan de online kerkdiensten t/m 16 augustus.

We noemen deze versie dan ook een “bewaarexemplaar”, omdat er informatie in is opgenomen die u kunt gebruiken tijdens deze vakantieperiode, zoals  vervangende contactgegevens tijdens de vakantie van onze predikanten, contactgegevens om u eventueel aan te melden om bij een online kerkdienst aanwezig te kunnen zijn, et cetera.

Wij wensen u een hele goede vakantietijd toe. Ook wanneer u vanwege de corona maatregelen er voor kiest om thuis of dicht bij huis te blijven, is het goed om een moment van rust te zoeken en te genieten van alles wat ons gegeven is. Via de online kerkdiensten kunnen we verbonden blijven, ook vanaf uw vakantieadres!

Pastorale Brief 5 juli 2020

In deze 15e pastorale brief kunt u lezen wat de versoepeling van de maatregelen vanuit RIVM en het rijk, ook voor ons betekenen. Daarnaast heeft de kerkenraad, met uw reacties, zich gebogen over de vraag of beeld bij de online kerkdiensten gewenst is, nu en in de toekomst.

Daarmee is het een “uitgebreide brief” geworden. Ook volgende week belooft een “dikke versie” te worden met extra informatie over de vakantieperiode die voor de deur staat. Daarna zullen wij in de vakantieperiode het gas een beetje terugnemen, waarbij wij wel wekelijks de liturgie zullen verspreiden voor de online kerkdiensten.

Wij wensen u wederom alle goeds en een fijne online dienst aanstaande zondag, waarin wij vieren dat er kinderen zullen overstappen van de kinderkerk naar de tienerkerk! Zorg dat u er bij bent, online!

Pastorale Brief 28 juni 2020

In deze 15e editie van de Pastorale Brief van onze gemeente treft u weer de gebruikelijke informatie aan over het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Daarnaast treft u ook een leuk artikel over een activiteit van onze kinderkerk. Erg leuk wat zij met elkaar gedaan hebben!

Speciale aandacht vragen wij u voor een artikel van de Zomermarkt commissie. U weet dat deze dit jaar niet door kan gaan. Toch willen wij u vragen het doel van deze zomermarkt, namelijk het behoud van onze Sint Maartenskerk, een (financieel) warm hart toe te dragen.

De liturgie voor de online kerkdienst op 28 juni 2020, treft u aan in het rooster van de vieringen.

Pastorale brief 21 juni 2020

In deze 14e pastorale brief treft u weer actuele informatie aan over onze gemeente, vanuit de pastorale zorg naar elkaar.Daarnaast willen wij u ook de vraag voorleggen of het verstandig en wenselijk is om onze online kerkdiensten te voorzien van beeld. In deze pastorale brief lichten wij deze keuze toe met enkele overwegingen, waarmee wij u om uw mening willen vragen.

Wij vragen u om vóór vrijdag 26 juni aanstaande uw reactie kenbaar te maken via cvk@hervormdmaurik.nl of via het telefoonnummer zoals vermeld in de brief.

Wij wensen u een goede week toe.

Pastorale brief 14 juni 2020

In deze 13e Pastorale Brief, waarin weer heel wat te lezen valt, moeten wij u helaas ook melden dat de kerkenraad besloten heeft om tot 1 september 2020 nog geen kerkdiensten in onze Sint Maartenskerk te houden. Tot 1 september blijven onze diensten namelijk alleen online te beluisteren.
 
Vanzelfsprekend vinden wij dit jammer, maar wij zijn er van overtuigd dat dit een verantwoord en verstandig besluit is. In de pastorale brief leest u hier meer over. Mocht u een keer een online dienst willen bijwonen, dan kan dat met maximaal 10 personen. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze scriba en/of onze predikant (scriba@hervormdmaurik.nl en/of dominee@hervormdmaurik.nl). 
 
Wij merken dat u de weg naar onze diensten goed weet te vinden via Kerkdienst Gemist. Daar zijn wij blij mee. Op die manier kunnen wij verbonden blijven door het Woord. Onze Pastorale Brief draagt er daarnaast toe bij dat wij elkaar wekelijks kunnen informeren over onze gemeente.
 
Mocht u nu ook een keer een bericht willen delen, stuurt u dat dan voor woensdagmiddag naar Pastoralebrief@hervormdmaurik.nl.

Pastorale Brief 31 mei 2020

Bijgaand de 11e Pastorale Brief, aan de vooravond van een stralend Pinksterweekend. Een weekend wat ook een moment zal markeren waarin steeds meer maatregelen rondom het Corona Virus worden versoepeld.

Voor ons veranderd er nog niet zo heel veel. In juni zullen wij onze on-line kerkdiensten blijven voortzetten. u vindt daarover meer informatie op deze website, en ook de liturgie van de komende Pinksterzondag bij het rooster. Het rooster vind u via de het menu aan de bovenkant van de website.

Wij wensen iedereen een mooi weekend toe. Geniet van het mooie weer, wellicht gaat u er ook nog even op uit. Maar blijf letten op uw veiligheid!

Veel leesplezier!

Pastorale brief 24 mei 2020

Alweer de 10e Pastorale Brief. Sinds medio maart het corona-virus er voor zorge dat wij geen bijeenkomsten meer konden houden in onze Sint Maartenskerk, zijn wij begonnen met het verzenden van een wekelijkse Pastorale Brief, met een liturgie voor de online-kerkdiensten die wij zijn gaan houden vanuit onze kerk.

Sindsdien is het aantal adressen waar deze brief naar toe mag gaan gegroeid en luistert een vaste groep gemeenteleden elke zondag onze dienst via internet. Het is fijn dat dit zo kan, ondanks het gemis om elkaar te kunnen zien en spreken in ons eigen gebouw.

We willen bij deze (nogmaals) iedereen bedanken die op wat voro wijze dan ook bijdraagt aan zowel deze Pastorale Brief (onder andere in het opstellen, verzenden, rondbrengen, plaatsen op de website, et cetera) en aan onze on-line kerkdiensten (lectoren, ambtsdragers, geluid, bloemstukken, liturgie en natuurlijk onze beide voorgangers).

Het is nog onduidelijk wat de komende maanden gaan brengen. Bijeenkomsten zijn mogelijk, maar de beperkingen die daarbij gelden maken het lastig. De kerkenraad is daarover volop in beraad en we hopen u daar snel over te kunnen informeren.

Veel leesplezier met de 10e Pastorale brief, en geniet van een lang Hemelvaartsweekend!

Pastorale Brief 17 mei 2020

De 9e Pastorale Brief van onze gemeente in corona-tijd…

Zoals vorige week al aangegeven zijn er steeds meer goede signalen over ontwikkelingen rondom het corona-virus en de versoepeling van de corona maatregelen. Met het moderamen zijn we dus bezig om te kijken of, wanneer en hoe we weer diensten kunnen houden in onze eigen Sint Maartenskerk. In de Pastorale brief leest u daar meer over.

En ondertussen leven wij toe naar Hemelvaart en Pinksteren. Bijzondere momenten die wij helaas nog op afstand moeten vieren. Althans, wat is afstand? Wanneer je op zondagmorgen meeluistert met de dienst, en je realiseert dat er op ten minste 65 andere adressen ook wordt meegeluisterd door 1 of meer personen, dan is afstand maar een relatief begrip. Verbonden en betrokken. Zo zou ik onze internet diensten eerder willen noemen. Het is fijn dat dit zo kan.

We nodigen u dus ook weer van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren. Klik op de brief hier aan de rechterkant of hier om de 9 Pastorale brief te lezen.

Pastorale brief 10 mei 2020

Er gloort wat hoop aan de horizon. De maatregelen worden versoepeld en het lijkt erop dat wij elkaar, vanaf 1 juli aanstaande, weer mogen ontmoeten in onze Sint Maartenskerk.
Geweldig nieuws natuurlijk, maar misschien nog wel belangrijker is het nieuws over teruglopende aantallen corona slachtoffers. Want hoe vervelend het ook is om als gemeente niet bij elkaar te komen of beperkt te worden in je bewegingsvrijheid, nog veel erger is het om ziek te worden en mensen te verliezen aan dit virus.

Maar ook daar zien we hoopvolle ontwikkelingen. Laten we hopen en bidden dat dit zo mag blijven gaan. Dat we gezond mogen worden en blijven. Pas dan kunnen we elkaar ook weer in blijdschap terugzien in onze kerk, toch?

In de tussentijd blijven wij u via de Pastorale Brief informeren over wat er gebeurt in onze gemeente, deze keer Pastorale brief nr. 8. En blijven wij op zondagmorgen de kerkdienst vieren via internet. Bij het rooster van onze kerkdiensten treft u de liturgie aan voor komende zondag.

Blijf naar elkaar omkijken. Blijf betrokken met elkaar en blijf gezond!

Pastorale Brief 3 mei 2020

Komende week vieren wij onze vrijheid. Dit jaar zal dat ongetwijfeld anders voelen dan andere jaren. Laat het duidelijk zijn dat deze coronatijd in niets te vergelijken is met de oorlogsjaren, maar ook nu voelen mensen zich beperkt in hun vrijheid. Dat zal ongetwijfeld ergens in onze gedachten opkomen.

En we zullen geen grootse opkomst zien op De Dam bij het nationaal herdenkingsmonument, of bij ons eigen monument op het kerkplein. Namens onze gemeente zal ons predikantenechtpaar wel een bloemstuk neerleggen, maar een herdenkingsdienst in ons kerkgebouw is ook niet aan de orde.

Maar wij mogen elkaar zondagmorgen wel weer ontmoeten, online in onze kerkdienst. En na afloop ontmoet de tienerkerk elkaar via videobellen. Vorige week hebben ze dat ook al gedaan. Het is mooi dat dit zo kan en we ook onze kinderen en tieners niet uit het oog verliezen.

Bijgaand treft u onze 7e Pastorale Brief. Wij wensen u weer alle goeds toe de komende week. Blijf gezond en vier onze vrijheid! Hoe dan ook…

Pastorale Brief 26 april 2020

Er is een zekere versoepeling aangekondigd in de maatregelen rondom het corona-virus. Met name de jonge kinderen zullen daarvan profiteren na de meivakantie, wanneer ze weer naar school mogen en wat kunnen gaan sporten. Voor onze tieners blijft het afwachten. Een lastige tijd in een leeftijd waarbij je juist uit wilt vliegen in plaats van thuis op het nest blijven…

Voor ons als gemeente is het op dit moment nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. De richtlijnen geven aan dat wij in ieder geval tot eind mei nog geen kerkdiensten kunnen houden in onze vertrouwde Sint Maartenskerk.

Het is jammer om elkaar niet lijfelijk te kunnen ontmoeten en begroeten. Maar het is bemoedigend en dankbaar om te zien (aan de luistercijfers) en te horen (uit uw reacties) hoezeer onze on-line kerkdiensten worden gewaardeerd. Daarom zullen wij dit ook zo lang als nodig én mogelijk is, blijven volhouden. De liturgie voor komende zondag 26 april treft u aan bij het rooster.

Bijgaand treft u weer onze wekelijkse Pastorale brief aan, samengesteld door ons predikanten-echtpaar, met dank aan een ieder die input aangeleverd heeft. Mocht u nu ook een keer iets bij willen dragen, laat het ons dan weten!

Een goede week toegewenst. Blijf gezond!

Pastorale Brief 19 april 2020

De natuur is prachtig om te zien en lonkt ons naar buiten. Maar helaas, meer dan een klein ommetje in een rustige omgeving zit er nog niet in.

Maar wij hebben voor u weer de Pastorale Brief voor komend weekend. Iets waar enkele van u al naar uitkijken, zo horen wij. Het aantal adressen waar wij deze brief naar toe mogen sturen blijft stijgen. Dit is en blijft een mooie vorm van verbondenheid in deze tijd.

We wachten met spanning af of de maatregelen rondom het corona-virus de komende tijd wat versoepeld gaat worden, maar de verwachting is nog niet dat wij op korte termijn alweer terug kunnen naar het “normale” leven.

Houd elkaar daarom in de gaten. Zowel ouderen als jongeren. Voor eenieder is deze tijd een lastige tijd, met veel minder sociale contacten en gebrek aan fysiek contact met anderen. Maar ons Geloof verbindt. Onze Heer en Heiland leeft en is ons nabij. Zo mogen wij elkaar blijven bemoedigen.

Veel leesplezier bij deze 5e Pastorale Brief.

Paas-Challenge Tieners

Op de avond voor Pasen, zaterdag 11 april 2020, hebben de tieners met elkaar een Paas-challenge gehouden via internet. Natuurlijk hadden ze elkaar liever “in het echt” gezien, maar ook op deze manier hadden ze een reuze gezellige avond met elkaar.

Rondom het Paasverhaal moesten de tieners verschillende opdrachten uitvoeren, die ze kregen toegelicht via een video-call met de leiding en tieners. Voorbereid door Marien en Jannieke den Otter, met Maarten Gotink als spelleider.

De uiteindelijke winnaars van de avond waren Tijn en Mees Blaauwendraad.

Klik voor een korte impressie van deze leuke avond met de tieners, op onderstaande foto’s.

Pastorale Brief 12 april 2020

Dit jaar is de Stille Week voor Pasen, echt een stille week. Geen Vespers met onze RK broeders en zusters, en geen vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Aanstaande zondag hebben we wel een Paasdienst, waarin Ds. Simon de Kam zal voorgaan. Luistert u weer mee? Dat kan via Kerkdienst Gemist. De liturgie is HIER te vinden (evenals bij het rooster van onze kerkdiensten).

Dit jaar zal de Nieuwe Paaskaars niet binnen worden gebracht in de Paasdienst, omdat we daarmee willen wachten tot de eerste dienst waarin we allemaal weer in onze Sint Maartenskerk aanwezig kunnen zijn.

Wij bereiken met onze Pastorale Brief inmiddels ruim 200 adressen! Dat is geweldig. Mocht u de brief ook graag rechtstreeks willen ontvangen, meld u dan aan via pastoralebrief@hervomdmaurik.nl.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, dan horen we dat graag.

Tot slot blijven wij u oproepen om naar elkaar om te zien. Juist met deze dagen rondom Pasen! Mocht u zelf behoefte hebben aan contact of andere ondersteuning, laat het ons dan weten.

Klik HIER voor deze 4e Pastorale Brief

Pastorale Brief 5 april 2020

Helaas hebben wij afgelopen week allemaal te horen gekregen dat de maatregelen nog ten minste tot 28 april verlengd worden. Dat betekent nogal wat.Voor onze gemeente gaan wij er in ieder geval al vanuit dat wij tot eind mei alleen nog on-line kerkdiensten zullen houden. Inmiddels is daar een nieuw rooster voor gemaakt, wat u terug kunt vinden op onze website: Rooster vieringen April/Mei 2020.

Aankomende zondag, 5 april 2020, zal Ds. Wya de kamp – Diepenveen voorgaan in de dienst. Luistert u vooral mee via Kerkdienst Gemist.De liturgie is zowel op onze website te vinden (bij het rooster) alsook in de bijgevoegde pastorale brief voor zondag 5 april aanstaande.

Wij blijven u oproepen om juist in deze tijd naar elkaar om te zien. Mocht u zelf behoefte hebben aan contact of andere ondersteuning, laat het ons dan weten.Wij willen er zijn voor elkaar. Samen komen we hier doorheen!

Klik HIER voor deze 3e Pastorale Brief

Palmpasen Thuis

“Home made” Palmpasenstokken…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is palmpasen-thuis.png

Vandaag (5 april 2020) is het Palmpasen. Maar helaas kunnen de kinderen van de Kinderkerk geen optocht houden in de kerk met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken.

Dit jaar heeft de kinderkerk daarom een thuis actie georganiseerd voor de kinderen. Ze hebben thuis een Palmpasenstok gekregen die ze daarna zelf versierd hebben.

Trotse makertjes hebben foto’s van hun stokken opgestuurd, zodat wij ze kunnen laten zien op deze website. Ze zijn PRACHTIG geworden!

Heel veel dank aan de leiding van de kinderkerk voor de organisatie, maar natuurlijk ook aan de ouders die hier en daar best een handje geholpen zullen hebben…   ?

Pastorale Brief 29 maart 2020

Nu wij weten dat de periode waarin de maatregelen rondom het corona-virus gelden nog verder is verlengd, vinden wij het nog meer belangrijk om op deze manier met u in contact te blijven.Wij zullen daarom blijven proberen wekelijks deze Pastorale Brief te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, laat het ons weten. Mocht u deze Pastorale Brief thuis per e-mail willen ontvangen, geef uw mailadres dan door via pastoralebrief@hervormdmaurik.nl.

Nog veel belangrijker: mochten wij u op de één of andere manier kunnen helpen in deze tijd, dan horen we dat ook graag!

Op ons rooster vindt u onze internet kerkdiensten die wij voorlopig tot 1 juni aanstaande via Kerkdienst Gemist zullen blijven uitzenden. Daar kunt u ook de liturgie vinden voor zondag 29 maart 2020.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd, maar bovenal: blijf gezond!

Klik HIER om deze 2e Pastorale brief te lezen.

Kerkdiensten via Internet

In verband met het coronavirus hebben wij helaas, op aanwijzing van onze overheid, moeten besluiten om onze reguliere kerkdiensten voorlopig niet door te laten gaan.

Vanuit onze verantwoordelijkheid naar onze gemeenteleden en gasten, maar ook naar onze samenleving als geheel, achten wij het verstandiger om geen samenkomsten te organiseren.

De kerk blijft vooralsnog gesloten tot 1 september 2020, maar u hoeft de kerkdienst niet meer te missen! In deze periode zal iedere zondag om 10:00 uur een korte kerkdienst (zonder kerkgangers) gehouden worden, die u kunt meebeleven via Kerkdienst Gemist. Ook achteraf is deze dienst nog terug te luisteren.

Kijk HIER voor het rooster van deze online kerkdiensten, waar u (enkele dagen voor de dienst) ook de liturgie kunt vinden.

De kerkenraad


Vakantieperiode 12 juli t/m 16 augustus 2020

In de periode van 12 juli t/m 16 augustus is ons predikanten echtpaar op een welverdiende vakantie. In deze periode zullen de online kerkdiensten doorgaan, met gastpredikanten. Voor deze zondagen zal de liturgie te vinden zijn in het rooster, maar zal er geen afbeelding geplaatst worden bij de diensten.

Wij wensen u een hele goede vakantie toe, waarbij u vanzelfsprekend verbonden kunt blijven met ons via de online kerkdiensten!

Afbeelding bij de online kerkdienst, Zondag 5 juli 2020

In de kerkdienst van a.s. zondag 5 juli staat de regenboog centraal.

Mensen uit de eerste Christengemeente

Gedurende de maand juni 2020, zullen in de online kerkdiensten, mensen langskomen uit de eerste Christengemeente. Elke zondag zal een persoon worden behandeld, waarbij wij op deze pagina een afbeelding met eventueel een korte toelichting plaatsen.

Zondag 28 juni 2020

Zondag 21 juni 2020, Paulus op de Areopagus

Zondag 14 juni 2020, Filemon

Zondag 7 juni 2020, Diaken Stefanus in de kunst

Stefanus wordt vaak voorgesteld als een jonge man zonder baard en met vriendelijke gelaatstrekken.
Hij is een diaken. Dit is te zien aan:
– de dalmatiek: de kleding van de diaken in de Oosters Orthodoxe en Rooms Katholieke Kerk.
– De Bijbel op zijn borst, want als diaken mocht hij voorlezen in de kerkdienst.

Stefanus is verder te herkennen aan zijn attributen (voorwerpen die iets over hem vertellen):
– de stenen  in zijn handen. Deze verwijzen naar zijn dood door steniging.
– de palmtak in zijn hand die verwijst naar zijn marteldood.
– IHS op zijn kleding: IHS is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. IHS vindt men bijvoorbeeld terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes en kleding van priesters en diakenen. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters: Iota, Eta en Sigma. Dit wordt ook geschreven als IHS. Vanuit het Latijn werd het onder andere een afkorting die iets over Jezus zegt: Iesum habemus socium (Wij hebben Jezus als metgezel). In het Engels wordt met IHS aangeduid: In His Service (In Zijn dienst).


Liturgische Bloemschikking 40-dagentijd + periode naar Pinksteren

Elke zondag in deze 40-dagentijd is er een liturgisch bloemstuk, gemaakt door Marja Visser. Op deze pagina kunt u zien welke schikking er gemaakt is voor de betreffende zondag.

Ook op de zondagen naar Pinksteren toe maakt Marja een liturgische schikking die bij de Bijbelgedeelten past. Het algemene thema voor deze periode is “Wachten op de Geest – met open armen (de ‘ontvangende’ takken)”.

Schikking 31 mei 2020, Pinksteren

Vandaag op het Pinksterfeest zien we de schikkingen van de afgelopen weken in vervulling gaan: “De Geest is neergedaald (de rode banen) en met open armen ontvangen (de ‘ontvangende’ takken)”.

Tot vorige week zondag was de basiskleur wit, symboliserend de opstanding van Christus. Vandaag is de basiskleur rood, symbool van de Heilige Geest, Die uitgestort is en ons aanvuurt. De Heilige Geest inspireert ons ook tot liefde, wat gesymboliseerd wordt door de roos in het centrum van de schikking.

Onder aan de schikking zien we 9 verschillende vruchten : De meest gewone Nederlandse vruchten: appel, peer en aardbei, maar ook framboos, de wilde perzik en druif, blauwe bes, nectarine en een granaatappel.

Zij staan symbool voor de 9 verschillende vruchten van de Geest zoals die in Galaten 5:22 genoemd worden: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Schikking 24 mei 2020

We zien veren, olijftakken en klimop tussen de rode banen van de Geest en onze open armen die de Geest ontvangen. Het thema van deze dienst op Wezenzondag zijn de woorden van Jezus “Ik laat jullie vrede na”.

Bij vrede denken we aan een vredesduif, vandaar de veren, en de duif die na de zondvloed een olijftak naar de ark van Noach bracht als teken dat het land weer bewoonbaar en leefbaar was. Daarin herkennen we het symbool van de klimop: Gods trouw laat ons nooit los.

Schikking Hemelvaart, 21 mei 2020

Het thema van de viering op Hemelvaartsdag is “Kijk omhoog”. We zien de discipelen als rode rozen, want ze hebben van Jezus geleerd hoe belangrijk Liefde is. Het gipskruid is als een wolk om hen heen. En Jezus, de witte roos, het centrum van de schikking. De basis is klimop, het teken van Gods trouw.

De discipelen kijken omhoog, maar zien een wolk. Heel vaag daarboven is het witte Licht van Jezus te zien. Hij gaat de discipelen en ons voor naar de hemel.

Vervuld van Zijn liefde gaan de discipelen in vertrouwen verder, gedragen door Gods trouw.

Schikking 17 mei 2020

Vandaag lezen we uit de Bijbel dat Jezus één van Zijn belangrijkste opdrachten geeft aan zijn leerlingen: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 

Liefde wordt in deze schikking uitgedrukt met de rode rozen die als het ware uit de hemel neerdalen. Jezus heeft ons lief door Zijn komst naar de aarde en Zijn leven te geven uit liefde voor ons. Gods liefde en Geest mogen wij met open armen ontvangen.  Die liefde inspireert ons tot God liefhebben én elkaar liefhebben. De klimop is het teken van Gods trouw en van daaruit mogen wij trouw omzien naar elkaar.

Schikking 10 mei 2020

Vandaag lezen we uit de Bijbel over één van de verschijningen van Jezus na Zijn opstanding.

De leerlingen van Jezus pakken na alle emotioneel slopende gebeurtenissen in Jeruzalem de draad van hun gewone leven maar weer op: het is nacht, ze gaan vissen. Maar de liturgische schikking staat in het licht, we zien de visnetten en de vissen, die opgevangen lijken te worden door de ontvangende armen. En die armen leiden de vissen verder, naar een vuurtje dat staat te branden. Er ligt ook weer klimop omheen, teken van Gods trouw. Wat zou nu precies de betekenis van dit alles zijn? Het blijft nog wat duister…

Schikking 3 mei 2020

Het algemene thema van de liturgische schikking naar Pinksteren toe is “Wachten op de Geest die neerdaalt (de rode banen) – met open armen (de ‘ontvangende’ takken)”.

Het thema van de schikking van deze zondag is het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen van Jezus zijn na Zijn opstanding op weg naar het dorp Emmaüs. Een voor hen vreemde man loopt met hen mee. Hij stelt vragen over dat wat gebeurd was. Gaandeweg ontdekken ze dat het Jezus Zelf is. Dit kunnen we vergelijken met onze levensweg, waarbij we gaandeweg steeds meer over God en Jezus mogen ontdekken.

In de schikking zien we een weg van stukjes schors, omringd met klimop als teken van Gods eeuwigdurende trouw. De Emmaüsgangers worden voorgesteld door de twee gerbera’s. Ze worden omgeven door gipskruid als teken van nieuw leven. De witte roos stelt Jezus voor, nauwelijks zichtbaar, maar wel heel centraal in dit bloemstuk. De levensweg loopt naar Jezus toe.

Schikking 26 april 2020

We zien het bekende raamwerk met de open armen (de gebogen takken), die klaar staan om Gods Geest (de rode banen) te ontvangen.

Vandaag staan we stil bij het woord van Jezus: Ik ben de Goede Herder.

We zien de Goede Herder met Zijn schapen prachtig geschilderd op een ganzenei (ongeveer 9 cm groot), omringd door Gods Geest.

Daaronder een “werelds tafereel”, namelijk de armen van mensen die laten zien hoe we deze Goede Herder, met de Geest, met open armen ontvangen. Maar ook zien we de gebrokenheid in deze wereld: er ligt goed voedsel voor de schapen (paardenbloemen en koolzaad), maar daarnaast een voor hen giftige plant: wolfsmelk. (Tja, ook in de Bijbel lezen we dat schapen en wolven niet goed samengaan…)

Maar óók in onze gebrokenheid laat God ons en onze wereld niet los, dat zien we aan de basis in de klimop als teken van Gods trouw.

Schikking 19 april 2020

Voor deze eerste zondag na Pasen is er een bijzondere schikking gemaakt. Daarbij is er een basisbeeld van twee takken op een wit paneel die ontvangende armen uitbeelden met daarbij twee rode banen op het paneel, die het neerdalen van de Geest voorstellen.

Het thema van de schikking van deze zondag is “gedragen worden door anderen”. Het Bijbelgedeelte gaat over Thomas, die op de Opstandingsdag niet bij de leerlingen was. Hij wordt gedragen door zijn mede-leerlingen, die vertellen over de Opstanding van Jezus. Hij gelooft het niet zonder Jezus Zelf gezien te hebben. Hij wil eerst zien dan geloven. 

Tussen de rode banen zien we een rode roos, die de liefde tussen Jezus en Thomas en Thomas en zijn mede-leerlingen verbeeldt. Achter de roos zien we grassen die staan voor de warrige en onduidelijke situatie die Thomas ervaart voordat hij Jezus gezien heeft. Onder de roos zien we groene klimopblaadjes die de onderlinge verbondenheid en trouw weergeven tussen Jezus en Thomas en de anderen om hen heen.

Schikking Paasmorgen, 12 april 2020

Vandaag vieren wij Pasen. Want Jezus leeft!

Ook voor deze dienst is er een liturgisch bloemstuk gemaakt. De toelichting die daarbij hoort is:

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. 

Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.

Schikking 3 april 2020

In deze bloemschikking zien we de gebeurtenissen in de Stille Week:

De paarse kleur van inkeer, van stilstaan bij wat het leven en lijden van onze Heer voor de mensheid, voor ons betekent.

In het vierkante raam een cirkel van palmbladeren (Palmzondag), daarachter zien we het borduurwerk van het Heilig Avondmaal (Witte Donderdag) en in het midden het kruis: de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag.

Schikking 29 maart 2020

In de bloemschikking is het levende water centraal.

In Johannes 4 zegt Jezus dat Hij het Levende Water is voor mensen. Levend Water waardoor wij als mensen tot bloei mogen komen en geur mogen geven aan ons leven!

De Japanse sierkers komt tot uitbundige bloei door het water. De geur van de sierkers geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.

Pastorale Brief 20 maart 2020

Het zijn bijzondere tijden. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de kerken gesloten. Feestjes worden uitgesteld en in de supermarkt worden we gevraagd op afstand te blijven van elkaar.

Maar juist in een tijd waarin onzekerheid leeft en angst om ziek te worden, wil je dicht bij elkaar zijn. Wil je elkaar vast kunnen houden en troost bieden. Maar hoe dan?

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook andere mogelijkheden om toch verbonden te blijven met elkaar. Wij willen dat de komende weken doen door middel van deze Pastorale Brief. We proberen deze in de komende tijd elke week op te stellen en te verspreiden. Zo hopen we met elkaar in verbinding te zijn én te blijven. Tot we elkaar weer veilig kunnen ontmoeten in onze Sint Maartenskerk.

In deze eerste versie (klik hier) treft u informatie aan over afspraken die we gemaakt hebben vanuit de kerkenraad. Maar ook een bemoedigend woord en een nieuwe oplossing voor ons wekelijks contact op zondagmorgen…

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen!

Klokken luiden als gebed om hoop en troost

De komende woensdagavonden zullen van 19:00 – 19:15 de klokken van onze kerk luiden.

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. We leven mee met allen die angstig zijn.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.

Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de vindplaatsen van geloof hoop en liefde – kunnen niet meer gebruikt worden voor kerkdiensten of andere bijeenkomsten.

In deze tijd waarin zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waarin mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, willen we vanuit de kerk willen we de klokken luiden als gebed om hoop en troost.

Waarom klokken luiden?

  • Als gebed om hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
  • Als signaal dat we samen enorme waardering hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen. Voor mensen die werken in de vitale beroepen.

Bidt u mee?

Voor meer informatie, klik hier of kijk op: www.klokkenvanhoop.nl

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Maurik