Categorie: Corona

Pastorale Brief 27 september 2020

Bijzonder… 23 edities van de Pastorale Brief. En dit is (voorlopig) de laatste.
Ingegeven door de coronamaatregelen, waarbij wij wekelijks contact met u wilden hebben in de periode dat wij geen fysieke kerkdiensten konden hebben, maar u wel op de hoogte wilde houden van het wel en wee in onze gemeente, zijn wij in maart 2020 gestart met het opstellen van een Pastorale Brief. Nu wij sinds begin september weer in de kerk mogen komen, willen wij ook weer terugvallen op ons maandelijks contactblad.

Ook vanaf deze plaats danken we iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze 23 pastorale brieven. In deze editie proberen we iedereen bij naam te noemen en te bedanken. Mochten we daar onverhoopt een naam vergeten zijn, dan alsnog bij deze!

In deze laatste brief vragen wij uw aandacht voor de aanpassingen van ons programma winterwerk 2020-2021. Helaas zullen diverse activiteiten nog steeds niet of maar beperkt mogelijk zijn. Het is goed om u daarover te informeren.

Mocht u graag op de hoogte blijven van onze gemeente, maar geen abonnement hebben op ons contactblad, laat het ons dan weten! Geef uw gegevens door via cvk@hervormdmaurik.nl. Voor een bijdrage van slechts € 7,- per jaar (minimaal), kunt u het contactblad ook ontvangen. Dit kan ook per mail wanneer u daar de voorkeur voor hebt.

Voor nu danken wij u voor uw betrokkenheid en hopen u via andere kanalen te blijven ontmoeten!

Pastorale Brief 20 september 2020

Pastorale Brief nr. 22 is de voorlaatste brief, voordat wij vanaf zondag 27 oktober weer gebruik zullen gaan maken van ons maandelijks contactblad.

In deze 22e Pastorale Brief vragen wij u naast de gebruikelijke pastorale zaken, aandacht voor de komende kerkenraadsvergadering, waarbij u eventuele punten kunt inbrengen via voorzitter@hervormdmaurik.nl. We horen graag van u hoe u de periode van online kerkdiensten hebt ervaren, maar ook hoe u aankijkt tegen de fysieke diensten die wij sinds begin september weer kunnen houden. Alles vanzelfsprekend onze voorbehoud van mogelijke nieuwe RIVM maatregelen, mochten wij het virus onvoldoende met elkaar onder de duim kunnen houden.

De liturgie voor de dienst van aanstaande zondag kunt u vinden in het rooster van onze vieringen.

Wij wensen u een goede zondag toe en een fijne week!

Pastorale Brief 13 september 2020

We kijken terug op een mooie kerkdienst, met elkaar IN onze sint Maartenskerk, op 6 september jl.

In deze pastorale brief dan ook een korte terugblik hierop en een aantal mededelingen over het programma voor de komende periode. Hierin treft u ook informatie aan over het contactblad, wat vanaf 1 oktober weer in de plaats zal komen van deze Pastorale Brief.

Wij hopen u ook komende zondag te verwelkomen in onze kerk of verbonden te zijn via internet en wensen u een goede week toe!

Pastorale Brief 6 september 2020

Zondag 6 september is het zover. Dan kunnen we weer “gewoon” onze erediensten meebeleven in de kerk! Spannend, want het zal met afspraken en maatregelen gepaard gaan, maar fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen.

In deze Pastorale brief nummer 20 treft u nogmaals de aandachtspunten aan voor deze dienst, om er met elkaar voor te zorgen dat we voldoende afstand houden en zo veilig deze dienst met elkaar kunnen beleven.

Deze dienst kunt u vanzelfsprekend ook beluisteren én meekijken via Kerkdienst Gemist. Wij hebben er alle begrip voor wanneer u wellicht nog terughoudend bent om gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Wij hopen u te verwelkomen in onze kerk of verbonden te zijn via internet en wensen u een goede week toe!

Pastorale Brief 30 augustus 2020

In de Pastorale Brief voor zondag 30 augustus 2020 treft u naast de gemeenteberichten, ook informatie aan over het gebruiksplan van onze kerk, voor het houden van kerkdiensten tijdens de coronamaatrdegelen. Zondag 6 september a.s. is het namelijk zover! Die zondag willen we een ieder die dat wil welkom heten in onze kerk. We zijn dankbaar dat dit weer kan, ook al is het met de noodzakelijke beperkingen, zoals deze zijn opgenomen in het gebruiksplan. Het gebruiksplan zelf kunt u downloaden via deze link: Gebruiksplan Kerkgebouw Corona.

Wij hebben er alle begrip voor wanneer u wellicht nog terughoudend bent om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Daarom blijven de diensten ook online te volgen via Kerkdienst Gemist. Voor de liturgie van deze dienst verwijzen wij u naar het rooster van onze vieringen, waar u de liturgie kunt downloaden.

We wensen u weer een fijne dienst toe en een goede week!

Pastorale Brief 23 augustus 2020

Bijgaand, na een periode van vakantie, weer een Pastorale Brief met daarbij de liturgie voor onze online kerkdienst op zondag 23 augustus aanstaande, waarin onze eigen predikant Ds. Simon de Kam zal voorgaan.

Wij vragen, naast de andere informatie in deze brief, uw nadrukkelijke aandacht voor het bericht van onze predikanten Wya en Simon de Kam, waarin onder andere vermeld is dat het telefoonnummer van onze predikant Ds. Simon de Kam per direct gewijzigd is in 06 400 98 501. Het verzoek is deze te wijzigingen bij uw voorkeuren in de telefoon.

Met deze Pastorale brief geven wij ook weer een start aan het kerkenwerk na de zomervakantie. Komende week al starten de eerste vergaderingen van onze colleges en de week daarop komt het Moderamen weer bijeen. Mocht u onderwerpen aan willen dragen om te bespreken in het moderamen, dan kunt u dit doorgeven via voorzitter@hervormdmaurik.nl.

We hopen dat iedereen op zijn of haar manier de ruimte en rust gevonden heeft die nodig was om weer op een goede manier met elkaar te kunnen starten en het werk weer op te kunnen pakken. Vanwege de corona-maatregelen zullen wij pas op 4 oktober aanstaande het kerkenwerk “formeel” inluiden met een gezamenlijke startzondag, maar we kijken er naar uit om vanaf 6 september aanstaande weer diensten in onze Sint Maartenskerk te kunnen houden. In de Pastorale brief van volgende week zullen we daar meer aandacht aan besteden, onder andere met een protocol wat is opgesteld voor deze diensten om deze te kunnen laten voldoen aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

De komende zondagen kunt u de diensten nog beluisteren én meekijken via deze link: Kerkdienst Gemist

Pastorale Brief 12 juli 2020

Dit is voorlopig even een laatste “uitgebreide” Pastorale Brief. De komende 4 weken zult u alleen een liturgie per mail ontvangen, voorafgaande aan de online kerkdiensten t/m 16 augustus.

We noemen deze versie dan ook een “bewaarexemplaar”, omdat er informatie in is opgenomen die u kunt gebruiken tijdens deze vakantieperiode, zoals  vervangende contactgegevens tijdens de vakantie van onze predikanten, contactgegevens om u eventueel aan te melden om bij een online kerkdienst aanwezig te kunnen zijn, et cetera.

Wij wensen u een hele goede vakantietijd toe. Ook wanneer u vanwege de corona maatregelen er voor kiest om thuis of dicht bij huis te blijven, is het goed om een moment van rust te zoeken en te genieten van alles wat ons gegeven is. Via de online kerkdiensten kunnen we verbonden blijven, ook vanaf uw vakantieadres!

Pastorale Brief 5 juli 2020

In deze 15e pastorale brief kunt u lezen wat de versoepeling van de maatregelen vanuit RIVM en het rijk, ook voor ons betekenen. Daarnaast heeft de kerkenraad, met uw reacties, zich gebogen over de vraag of beeld bij de online kerkdiensten gewenst is, nu en in de toekomst.

Daarmee is het een “uitgebreide brief” geworden. Ook volgende week belooft een “dikke versie” te worden met extra informatie over de vakantieperiode die voor de deur staat. Daarna zullen wij in de vakantieperiode het gas een beetje terugnemen, waarbij wij wel wekelijks de liturgie zullen verspreiden voor de online kerkdiensten.

Wij wensen u wederom alle goeds en een fijne online dienst aanstaande zondag, waarin wij vieren dat er kinderen zullen overstappen van de kinderkerk naar de tienerkerk! Zorg dat u er bij bent, online!

Pastorale Brief 28 juni 2020

In deze 15e editie van de Pastorale Brief van onze gemeente treft u weer de gebruikelijke informatie aan over het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Daarnaast treft u ook een leuk artikel over een activiteit van onze kinderkerk. Erg leuk wat zij met elkaar gedaan hebben!

Speciale aandacht vragen wij u voor een artikel van de Zomermarkt commissie. U weet dat deze dit jaar niet door kan gaan. Toch willen wij u vragen het doel van deze zomermarkt, namelijk het behoud van onze Sint Maartenskerk, een (financieel) warm hart toe te dragen.

De liturgie voor de online kerkdienst op 28 juni 2020, treft u aan in het rooster van de vieringen.

Pastorale brief 21 juni 2020

In deze 14e pastorale brief treft u weer actuele informatie aan over onze gemeente, vanuit de pastorale zorg naar elkaar.Daarnaast willen wij u ook de vraag voorleggen of het verstandig en wenselijk is om onze online kerkdiensten te voorzien van beeld. In deze pastorale brief lichten wij deze keuze toe met enkele overwegingen, waarmee wij u om uw mening willen vragen.

Wij vragen u om vóór vrijdag 26 juni aanstaande uw reactie kenbaar te maken via cvk@hervormdmaurik.nl of via het telefoonnummer zoals vermeld in de brief.

Wij wensen u een goede week toe.

Pastorale brief 14 juni 2020

In deze 13e Pastorale Brief, waarin weer heel wat te lezen valt, moeten wij u helaas ook melden dat de kerkenraad besloten heeft om tot 1 september 2020 nog geen kerkdiensten in onze Sint Maartenskerk te houden. Tot 1 september blijven onze diensten namelijk alleen online te beluisteren.
 
Vanzelfsprekend vinden wij dit jammer, maar wij zijn er van overtuigd dat dit een verantwoord en verstandig besluit is. In de pastorale brief leest u hier meer over. Mocht u een keer een online dienst willen bijwonen, dan kan dat met maximaal 10 personen. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze scriba en/of onze predikant (scriba@hervormdmaurik.nl en/of dominee@hervormdmaurik.nl). 
 
Wij merken dat u de weg naar onze diensten goed weet te vinden via Kerkdienst Gemist. Daar zijn wij blij mee. Op die manier kunnen wij verbonden blijven door het Woord. Onze Pastorale Brief draagt er daarnaast toe bij dat wij elkaar wekelijks kunnen informeren over onze gemeente.
 
Mocht u nu ook een keer een bericht willen delen, stuurt u dat dan voor woensdagmiddag naar Pastoralebrief@hervormdmaurik.nl.

Pastorale Brief 31 mei 2020

Bijgaand de 11e Pastorale Brief, aan de vooravond van een stralend Pinksterweekend. Een weekend wat ook een moment zal markeren waarin steeds meer maatregelen rondom het Corona Virus worden versoepeld.

Voor ons veranderd er nog niet zo heel veel. In juni zullen wij onze on-line kerkdiensten blijven voortzetten. u vindt daarover meer informatie op deze website, en ook de liturgie van de komende Pinksterzondag bij het rooster. Het rooster vind u via de het menu aan de bovenkant van de website.

Wij wensen iedereen een mooi weekend toe. Geniet van het mooie weer, wellicht gaat u er ook nog even op uit. Maar blijf letten op uw veiligheid!

Veel leesplezier!

Pastorale brief 24 mei 2020

Alweer de 10e Pastorale Brief. Sinds medio maart het corona-virus er voor zorge dat wij geen bijeenkomsten meer konden houden in onze Sint Maartenskerk, zijn wij begonnen met het verzenden van een wekelijkse Pastorale Brief, met een liturgie voor de online-kerkdiensten die wij zijn gaan houden vanuit onze kerk.

Sindsdien is het aantal adressen waar deze brief naar toe mag gaan gegroeid en luistert een vaste groep gemeenteleden elke zondag onze dienst via internet. Het is fijn dat dit zo kan, ondanks het gemis om elkaar te kunnen zien en spreken in ons eigen gebouw.

We willen bij deze (nogmaals) iedereen bedanken die op wat voro wijze dan ook bijdraagt aan zowel deze Pastorale Brief (onder andere in het opstellen, verzenden, rondbrengen, plaatsen op de website, et cetera) en aan onze on-line kerkdiensten (lectoren, ambtsdragers, geluid, bloemstukken, liturgie en natuurlijk onze beide voorgangers).

Het is nog onduidelijk wat de komende maanden gaan brengen. Bijeenkomsten zijn mogelijk, maar de beperkingen die daarbij gelden maken het lastig. De kerkenraad is daarover volop in beraad en we hopen u daar snel over te kunnen informeren.

Veel leesplezier met de 10e Pastorale brief, en geniet van een lang Hemelvaartsweekend!

Pastorale Brief 17 mei 2020

De 9e Pastorale Brief van onze gemeente in corona-tijd…

Zoals vorige week al aangegeven zijn er steeds meer goede signalen over ontwikkelingen rondom het corona-virus en de versoepeling van de corona maatregelen. Met het moderamen zijn we dus bezig om te kijken of, wanneer en hoe we weer diensten kunnen houden in onze eigen Sint Maartenskerk. In de Pastorale brief leest u daar meer over.

En ondertussen leven wij toe naar Hemelvaart en Pinksteren. Bijzondere momenten die wij helaas nog op afstand moeten vieren. Althans, wat is afstand? Wanneer je op zondagmorgen meeluistert met de dienst, en je realiseert dat er op ten minste 65 andere adressen ook wordt meegeluisterd door 1 of meer personen, dan is afstand maar een relatief begrip. Verbonden en betrokken. Zo zou ik onze internet diensten eerder willen noemen. Het is fijn dat dit zo kan.

We nodigen u dus ook weer van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren. Klik op de brief hier aan de rechterkant of hier om de 9 Pastorale brief te lezen.

Pastorale brief 10 mei 2020

Er gloort wat hoop aan de horizon. De maatregelen worden versoepeld en het lijkt erop dat wij elkaar, vanaf 1 juli aanstaande, weer mogen ontmoeten in onze Sint Maartenskerk.
Geweldig nieuws natuurlijk, maar misschien nog wel belangrijker is het nieuws over teruglopende aantallen corona slachtoffers. Want hoe vervelend het ook is om als gemeente niet bij elkaar te komen of beperkt te worden in je bewegingsvrijheid, nog veel erger is het om ziek te worden en mensen te verliezen aan dit virus.

Maar ook daar zien we hoopvolle ontwikkelingen. Laten we hopen en bidden dat dit zo mag blijven gaan. Dat we gezond mogen worden en blijven. Pas dan kunnen we elkaar ook weer in blijdschap terugzien in onze kerk, toch?

In de tussentijd blijven wij u via de Pastorale Brief informeren over wat er gebeurt in onze gemeente, deze keer Pastorale brief nr. 8. En blijven wij op zondagmorgen de kerkdienst vieren via internet. Bij het rooster van onze kerkdiensten treft u de liturgie aan voor komende zondag.

Blijf naar elkaar omkijken. Blijf betrokken met elkaar en blijf gezond!

Pastorale Brief 3 mei 2020

Komende week vieren wij onze vrijheid. Dit jaar zal dat ongetwijfeld anders voelen dan andere jaren. Laat het duidelijk zijn dat deze coronatijd in niets te vergelijken is met de oorlogsjaren, maar ook nu voelen mensen zich beperkt in hun vrijheid. Dat zal ongetwijfeld ergens in onze gedachten opkomen.

En we zullen geen grootse opkomst zien op De Dam bij het nationaal herdenkingsmonument, of bij ons eigen monument op het kerkplein. Namens onze gemeente zal ons predikantenechtpaar wel een bloemstuk neerleggen, maar een herdenkingsdienst in ons kerkgebouw is ook niet aan de orde.

Maar wij mogen elkaar zondagmorgen wel weer ontmoeten, online in onze kerkdienst. En na afloop ontmoet de tienerkerk elkaar via videobellen. Vorige week hebben ze dat ook al gedaan. Het is mooi dat dit zo kan en we ook onze kinderen en tieners niet uit het oog verliezen.

Bijgaand treft u onze 7e Pastorale Brief. Wij wensen u weer alle goeds toe de komende week. Blijf gezond en vier onze vrijheid! Hoe dan ook…

Pastorale Brief 26 april 2020

Er is een zekere versoepeling aangekondigd in de maatregelen rondom het corona-virus. Met name de jonge kinderen zullen daarvan profiteren na de meivakantie, wanneer ze weer naar school mogen en wat kunnen gaan sporten. Voor onze tieners blijft het afwachten. Een lastige tijd in een leeftijd waarbij je juist uit wilt vliegen in plaats van thuis op het nest blijven…

Voor ons als gemeente is het op dit moment nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. De richtlijnen geven aan dat wij in ieder geval tot eind mei nog geen kerkdiensten kunnen houden in onze vertrouwde Sint Maartenskerk.

Het is jammer om elkaar niet lijfelijk te kunnen ontmoeten en begroeten. Maar het is bemoedigend en dankbaar om te zien (aan de luistercijfers) en te horen (uit uw reacties) hoezeer onze on-line kerkdiensten worden gewaardeerd. Daarom zullen wij dit ook zo lang als nodig én mogelijk is, blijven volhouden. De liturgie voor komende zondag 26 april treft u aan bij het rooster.

Bijgaand treft u weer onze wekelijkse Pastorale brief aan, samengesteld door ons predikanten-echtpaar, met dank aan een ieder die input aangeleverd heeft. Mocht u nu ook een keer iets bij willen dragen, laat het ons dan weten!

Een goede week toegewenst. Blijf gezond!

Pastorale Brief 19 april 2020

De natuur is prachtig om te zien en lonkt ons naar buiten. Maar helaas, meer dan een klein ommetje in een rustige omgeving zit er nog niet in.

Maar wij hebben voor u weer de Pastorale Brief voor komend weekend. Iets waar enkele van u al naar uitkijken, zo horen wij. Het aantal adressen waar wij deze brief naar toe mogen sturen blijft stijgen. Dit is en blijft een mooie vorm van verbondenheid in deze tijd.

We wachten met spanning af of de maatregelen rondom het corona-virus de komende tijd wat versoepeld gaat worden, maar de verwachting is nog niet dat wij op korte termijn alweer terug kunnen naar het “normale” leven.

Houd elkaar daarom in de gaten. Zowel ouderen als jongeren. Voor eenieder is deze tijd een lastige tijd, met veel minder sociale contacten en gebrek aan fysiek contact met anderen. Maar ons Geloof verbindt. Onze Heer en Heiland leeft en is ons nabij. Zo mogen wij elkaar blijven bemoedigen.

Veel leesplezier bij deze 5e Pastorale Brief.

Paas-Challenge Tieners

Op de avond voor Pasen, zaterdag 11 april 2020, hebben de tieners met elkaar een Paas-challenge gehouden via internet. Natuurlijk hadden ze elkaar liever “in het echt” gezien, maar ook op deze manier hadden ze een reuze gezellige avond met elkaar.

Rondom het Paasverhaal moesten de tieners verschillende opdrachten uitvoeren, die ze kregen toegelicht via een video-call met de leiding en tieners. Voorbereid door Marien en Jannieke den Otter, met Maarten Gotink als spelleider.

De uiteindelijke winnaars van de avond waren Tijn en Mees Blaauwendraad.

Klik voor een korte impressie van deze leuke avond met de tieners, op onderstaande foto’s.

Pastorale Brief 12 april 2020

Dit jaar is de Stille Week voor Pasen, echt een stille week. Geen Vespers met onze RK broeders en zusters, en geen vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Aanstaande zondag hebben we wel een Paasdienst, waarin Ds. Simon de Kam zal voorgaan. Luistert u weer mee? Dat kan via Kerkdienst Gemist. De liturgie is HIER te vinden (evenals bij het rooster van onze kerkdiensten).

Dit jaar zal de Nieuwe Paaskaars niet binnen worden gebracht in de Paasdienst, omdat we daarmee willen wachten tot de eerste dienst waarin we allemaal weer in onze Sint Maartenskerk aanwezig kunnen zijn.

Wij bereiken met onze Pastorale Brief inmiddels ruim 200 adressen! Dat is geweldig. Mocht u de brief ook graag rechtstreeks willen ontvangen, meld u dan aan via pastoralebrief@hervomdmaurik.nl.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, dan horen we dat graag.

Tot slot blijven wij u oproepen om naar elkaar om te zien. Juist met deze dagen rondom Pasen! Mocht u zelf behoefte hebben aan contact of andere ondersteuning, laat het ons dan weten.

Klik HIER voor deze 4e Pastorale Brief