Welkom

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: Kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK
Postadres: Postbus 4, 4020 BA  MAURIK


ACTUEEL

Startweekend winterwerk 2019/2020

Het weekend van 31 augustus en 1 september 2019 zal in het teken staan van gezamenlijk activiteiten om het nieuwe seizoen 2019/2020 met elkaar te starten.

Voor de jeugd en de jongeren wordt het één en ander georganiseerd op de zaterdagmiddag, avond én voor sommigen ook de nacht. Op zondagmorgen rond de klok van half 10, verwachten wij hen, samen met alle andere gemeenteleden, voor een eerste kopje koffie en thee en waar u/jullie een keuze kunt/kunnen maken aan welke activiteit u/jij mee wilt doen tijdens de eredienst.

Om 10 uur begint de dominee namelijk een ‘creatieve dienst’. Anders dan wat we gewoon zijn in een dienst met een preek die hij anders al dagen van te voren heeft geschreven, gaan we als gemeente, 30 minuten, op het moment dat anders een preek te horen is, aan de slag met diverse activiteiten zowel in de kerk, het verenigingsgebouw als ook buiten. Wat die activiteiten zijn, verklappen we nog niet maar het heeft alles te maken met het thema ‘Wat is ons fundament?’ vanuit de lezing Mattheus 7 : 24 – 27  ‘Het huis op de rots’.

Om 16 uur willen wij samen een multiculturele maaltijd houden, met niet alleen pannenkoeken, soep of hamburgers maar waar we ook kunnen proeven wat men eet in Congo, Syrië of Suriname. Dit alles samengesteld door onze gemeenteleden met een multiculturele achtergrond.

Nadat de buiken zijn gevuld, eindigen we om 18.00 uur de dag in de kerk met een zangdienst die door de Zangdienstcommissie wordt voorbereid. Het vluchtelingenkoor Zola uit Houten zal aan deze dienst hun medewerking verlenen. Het is een koor van 10 personen en allen zijn buiten Nederland geboren.

U bent natuurlijk van harte welkom bij deze activiteiten. We hopen u dan ook te zien, na een welverdiende vakantie, op 1 september 2019 in de Sint Maartenskerk!

 


Nieuwe opslag voor de rommelmarkt!

De Stichting Restauratie Sint Maartenskerk, heeft voor de rommelmarkt een tijdelijke opslagruimte gevonden. We zijn echter op zoek naar een nieuwe opslagruimte, waar gedurende het hele jaar spullen gebracht kunnen worden voor de rommelmarkt die elk jaar in juli gehouden wordt.

Hebt u een (grote) schuur waar nog een ruimte van ca. 50 tot 100 m2 vrijgemaakt kan worden voor ons? Neem dan contact op via zomermarktmaurik@gmail.com.

Bedankt alvast!


Pastorale ondersteuning

Mocht u een beroep willen doen op onze pastoraal ouderenwerker, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator voor het pastoraat, mevr. Gerda Gotink, tel. 0344 692 291, of pastoraat@hervormdmaurik.nl.


Vacatures Kerkenraad527-250x

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad, met name op het gebied van pastoraat.

De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 3 ouderlingen
  • 1 diaken

Zonder deze extra mensen wordt het werk van onze kerkenraad steeds zwaarder! We kunnen niet zonder extra handen. We hopen dat u daarom een vacante taak serieus wilt overwegen.

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur