Welkom

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: Kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK
Postadres: Postbus 4, 4020 BA  MAURIK


ACTUEEL

Nieuwsbrief Diaconie, december 2018

Ten behoeve van de laatste diaconale informatie kunt u bijgaande Nieuwsbief downloaden.


Wisseling Pastoraal ouderenwerker

Op zondag 14 oktober 2018 hebben wij afscheid genomen van Ds. Willen de Graaff als pastoraal werker voor onze 70+ gemeenteleden.

In 2014, toen onze gemeente na het vertrek van Ds. Woltinge vacant werd, is hij tijdens de vacante periode als pastoraal werker onze gemeente ten dienst geweest. Toen bleek dat er voor de nieuwe predikant “slechts” een 50% predikantsplaats beschikbaar kwam, is Ds. De Graaff gevraagd om, naast de nieuw te beroepen predikant, het ouderenpastoraat te verzorgen.

Na 4 goede jaren heeft Ds. De Graaff aangegeven (inmiddels zelf 70 plusser) met dit werk te willen stoppen. Gelukkig mogen wij Ds. Wya de Kam – Diepenveen welkom heten als nieuwe pastoraal ouderenwerker in onze gemeente. Zij heeft vanaf 1 oktober 2018 de taken overgenomen van Ds. De Graaff.

Wij zijn blij en dankbaar voor het werk wat Ds. De Graaff in ons midden heeft mogen doen. Veel mensen hebben kracht en steun ervaren uit zijn betrokkenheid in tijden van ziekte of rouw. Ds. De Graaff was een graag gezien persoon en is echt deel uit gaan maken van onze gemeente.

Onze gemeente is blij met de goede overdracht van dit belangrijke stuk pastoraal werk tussen Ds. De Graaff en Ds. De Kam-Diepenveen. We wensen Ds. De Kamp-Diepenveen ook veel sterke, kracht en bovenal God’s zegen toe in dit werk.

Mocht u een beroep willen doen op onze pastoraal ouderenwerker, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator voor het pastoraat, mevr. Gerda Gotink, tel. 0344 692 291, of pastoraat@hervormdmaurik.nl.


Nieuwe opslag voor de rommelmarkt!

De Stichting Restauratie Sint Maartenskerk, heeft voor de rommelmarkt een nieuwe opslagruimte gevonden. U kunt vanaf nu elke zaterdag 11.00 tot 15.00 uur alle bruikbare spullen (uitgezonderd boeken) brengen bij de familie K. Willemse, Meerboomweg 4.

Geen grote kasten of bankstellen!

Kunt u niet op zaterdag of hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Corrie van Toorn, telefoonnummer 0344 692 493 of Ria Honders telefoonnummer 0344 692 712.


Vacatures Kerkenraad527-250x

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad, met name op het gebied van pastoraat.

De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 3 ouderlingen
  • 1 diaken

Zonder deze extra mensen wordt het werk van onze kerkenraad steeds zwaarder! We kunnen niet zonder extra handen. We hopen dat u daarom een vacante taak serieus wilt overwegen.

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur