Welkom

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: Kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK
Postadres: Postbus 4, 4020 BA  AMURIK


ACTUEEL

Gezinsdienst 8 april 2018

Op zondag 8 april aanstaande, staat ns opnieuw een bijzondere gezinsdienst te wachten. Deze dienst draait om twee verhalen, namelijk het Einde van het paradijs (Genesis 3: 1-9) en (On)gelovige Thomas (Johannes 20: 24–28).

Vanwege het laatste verhaal heeft deze ochtend als thema:

          “NIET ZIEN, TOCH GELOVEN”.

We willen iedereen vragen om een kinderbijbel mee te nemen naar deze kerkdienst. Dat mag een hele oude zijn waar u zelf uit voorgelezen werd. Het mag ook een nieuwe(re) zijn waar je nog niet uit voorgelezen hebt, omdat je kindje nog een baby is.

De tieners van de tienerkerk vragen we om hun eigen Bijbel mee te nemen die ze hebben gekregen toen ze afscheid namen van de kinderkerk. Dan lezen we de twee verhalen daaruit met wat we zien in de kinderbijbels.

Van de basisschool CBS De Hoeksteen komen ook kleuter- en kinderbijbels! En vanuit het Nederlands Bijbelgenootschap zal er ook een tafel zijn met Bijbels (bijvoorbeeld de Samenleesbijbel voor het hele gezin).

We zijn al druk met de voorbereidingen, waarin we deze keer, vooral ook de tieners van de tienerkerk willen betrekken.

We hopen u allemaal te mogen ontmoeten op deze zondagmorgen!


Concept Beleidsplan 2018 – 2022

Op 12 maart 2018 heeft de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Maurik het concept beleidsplan voor de periode 2018 t/m 2022 voorlopig vastgesteld voor publicatie binnen de gemeente.

Conform ordinantie 4-8-5 van de Kerkorde, stelt de kerkenraad na de voorlopige vaststelling van het beleidsplan, de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening hierover kenbaar te maken. Op maandag 14 mei 2018 zal hiervoor een gemeentevond plaatsvinden, waarin een toelichting wordt gegeven op het beleidsplan en de inhoud daarvan besproken zal worden.

Voor meer informatie over de totstandkoming van dit beleidsplan en voor het downloaden van een digitale versie hiervan, kunt u terecht op de pagina Beleidsplan 2018-20122.

 


Vacatures Kerkenraad527-250x

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad, met name op het gebied van pastoraat.

De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 3 ouderlingen
  • 1 diaken

Zonder deze extra mensen wordt het werk van onze kerkenraad steeds zwaarder! We kunnen niet zonder extra handen. We hopen dat u daarom een vacante taak serieus wilt overwegen.

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur