Welkom

 

St Maartenskerk in Maurik

St. Maartenskerk in Maurik

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK


Actueel

Samen aanbidden met een lied…

Together Worship Zangdienst, 11 juni 2017, 18:30 uur

Op zondagavond 11 juni 2017, willen wij de zangdiensten van dit seizoen op een bijzondere manier afsluiten. We hebben Remco Hakkert, een oude bekende van ons, uitgenodigd met zijn “Together Worship” groep om een zangdienst te verzorgen.

De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymns tot Opwekking), een woord en solo’s van Remco, schriftlezing en gebed. “Together Worship” staat voor samen God’s naam groot maken in aanbidding en zang.

Het beloofd een gevarieerd zangdienst te worden dat jong en oud samenbindt en waardoor mensen bemoedigd kunnen worden en een positieve impuls kunnen krijgen in hun geloof en hun leven vanuit dit geloof. Dat is ook de doelstelling van deze diensten, die door heel Nederland verzorgt worden.

We hopen zo veel mogelijk mensen te mogen ontmoeten deze avond. Zegt het voort…

St. Maartenskerk, Kerkplein 1 te Maurik


Een nieuwe Bijbelkring, 23 maart 2017

De afgelopen tijd hebben wij driemaal prachtige bijeenkomsten mogen houden in het verenigingsgebouw. Deze bijeenkomsten, geleid door ds. Simon de Kam, zijn voor eenieder – jong en oud – een echte aanrader. 

Naast de nodige achtergrondinformatie die door de dominee verstrekt wordt, hebben wij allen als taak de diepere betekenis met elkaar te achterhalen. De verhalen in de Bijbel zijn immens boeiend en vergen de nodige uitleg / overdenking. Dit bezigt ons op deze avonden. 

Wij nodigen eenieder van harte uit om de eerstvolgende bijeenkomst bij te wonen op donderdag 23 maart 2017.

Wilt u meer informatie over deze avond(en), kijk dan op onze pagina over de verschillende gespreksgroepen in onze gemeente.

 


Ontheffing en bevestiging van ambtsdragers

Op zondag 5 februari jl., zijn tijdens de ochtenddienst de heren W. Van Viet en A. Van Garderen ontheven uit hun ambt als Ouderling Kerkrentmeester. Wij danken hen voor hun inzet bij het werk in onze gemeente.

Diezelfde ochtend zijn er ook drie nieuwe ambtsdragers bevestigd, namelijk de heer A. Visser als Diaken en de heren G. Den Otter en M. Van Olderen als Ouderling Kerkrentmeesters. Deze heren wensen wij vanzelfsprekend God’s zegen toe bij dit werk. 

Helaas zijn van deze dienst geen opnames gemaakt en is deze dienst ook niet terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl. Om die reden hebben wij gemeend de verkondiging van deze morgen via deze website beschikbaar te stellen.

U kunt de verkondiging downloaden via deze link


logo kerkbelans 2017

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017.

Kijk voor meer informatie op de pagina van Aktie Kerkbalans 2017.


Laten we samen bidden!

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

De gezamenlijke kerken (Protestants en Rooms Katholiek) van Rijswijk-Ravenswaay, Maurik, Eck en Wiel, Ommeren en Ingen hielden op zondag 15 januari een oecumenische viering in de Sint-Lambertuskerk te Ingen.

Het was de start van De Week van het Gebed. Een week om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

De oecumenische kerkdienst stond in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14). De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

Als oecumenische gemeente sloten wij ons die zondag aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen kwamen om te bidden. Het is ons verlangen dat komend jaar christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten rondom de Liefde van Christus.

Oecumenische voorbereidingsgroep: Marja Hak, Geert van Odijk en Albert Visser


Vacatures Kerkenraad527-250x

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad. De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 4 ouderlingen
  • 2 diakenen
  • 2 (ouderling) kerkrentmeesters

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur