Welkom

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: Kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK
Postadres: Postbus 4, 4020 BA  MAURIK


ACTUEEL

Startweekend 22/ 23 september

In het weekend van 22 en 23 september, vieren wij traditioneel de start van het winterwerk. Dat begint al jaren op de zaterdag met een programma voor onze jeugd.

Per boot zullen de jongeren ’s middags worden gedropt op het “onbewoonde eiland” bij ons dorp. We willen er dan met de kinderen en  tieners weer een gezellige middag van maken door wat spellen te organiseren en het gewoon leuk te hebben met elkaar. Met een deel van de jongeren willen wij in tenten overnachten. De jongste kinderen worden weer met de boot naar huis gebracht. De volgende ochtend ontbijten we met elkaar en wordt iedereen omstreeks 9:45 uur in de kerk verwacht.

Op zondagochtend staat de 15+ van de gemeente klaar om de kinderen en tieners met hun leiding te ontvangen. Aan ieder gemeentelid wordt gevraagd om één andere persoon die normaal gesproken niet naar de kerk komt, uit te nodigen voor deze kerkdienst.

Thema van de startzondag is “Een goed gesprek”. Uitgangspunt van de startzondag in Maurik is Jezus’ gesprek met de Emmaüsgangers. Dit is te vinden in het Bijbelgedeelte Lukas 24 : 13 – 35. De afbeelding op de Paaskaars dit jaar gaat over dit Bijbelgedeelte.

Het programma:

9.30 uur Voorafgaand aan de kerkdienst hebben we een goed gesprek met elkaar en ontvangen we de tieners die op het eiland hebben gekampeerd.

10.00 uur Kerkdienst, waarbij muzikanten uit onze eigen gemeente een toontje mee zullen spelen! en een goed gesprek daarna onder het genot van…. Met behulp van kaarten om tot een goed gesprek te komen

16.00 uur Samen praten én eten : Een diversiteit aan gerechten uit veel verschillende culturen zullen weer worden gemaakt. We voeren goede gesprekken met mensen van andere culturen, Iraans, Congolees, Eritrees, Turks en uiteraard ook Nederlandse gerechten. We vragen ook om één of enkele afbeeldingen van Jezus mee te nemen. Zowel “Nederlandse” als uit andere culturen. Daar kunnen we dan een goed gesprek over voeren.

18.00 uur Zangdienst met medewerking van Kurios uit Rhenen. We hebben het plan opgevat om deze zangdienst buiten te houden wanneer het weer mooi is.

Het belooft een inspirerende startweekend te worden. Ieder van harte welkom!

Graag tot 23 september!


Vacatures Kerkenraad527-250x

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad, met name op het gebied van pastoraat.

De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 3 ouderlingen
  • 1 diaken

Zonder deze extra mensen wordt het werk van onze kerkenraad steeds zwaarder! We kunnen niet zonder extra handen. We hopen dat u daarom een vacante taak serieus wilt overwegen.

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur