Welkom

 

St Maartenskerk in Maurik

St. Maartenskerk in Maurik

 

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!


Actueel

logo kerkbelans 2017

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017.

Kijk voor meer informatie op de pagina van Aktie Kerkbalans 2017.


Vacatures Kerkenraad527-250x

Op zondag 5 februari, zullen wij allereerst afscheid nemen van een aantal ambtsdragers. De veranderingen vinden vooral plaats binnen het College van Kerkrentmeesters. Daar zullen wij afscheid nemen van Wim als Ouderling-Kerkrentmeester en als administrateur. En ook André van Garderen heeft vanwege privé omstandigheden aan moeten geven zijn termijn niet af te kunnen maken. Dat betekent wel dat er wat geschoven moet worden in de werkzaamheden binnen het college. Gelukkig heeft Netty van Os aangegeven de administratie te willen overnemen. Dat betekende wel dat de huidige taak van Netty, namelijk de ledenregistratie, moet worden overgedragen. Wij zijn blij dat Erik van den Berg dit als taakdrager wil doen. In de kerkenraad heeft hij hiervoor reeds de belofte van geheimhouding afgelegd.

Daarnaast zijn wij zeer verheugd te kunnen melden dat Gerrit Den Otter zich weer beschikbaar heeft gesteld voor het ambt van Ouderling Kerkrentmeester. En tot slot heeft zeer recent Marinus van Olderen zich beschikbaar gesteld voor het ambt van Ouderling Kerkrentmeester. Ook daar zijn wij vanzelfsprekend zeer verheugd over.

Maar daar blijft het gelukkig niet bij! Albert Visser heeft, naar een jaar geleden afscheid genomen te hebben als Ouderling, zich bereid verklaard om het ambt van Diaken op zich te nemen. Daarbij zal hij voor de Diaconie de administratie gaan verzorgen, zodat ook bij de Diaconie de taak van Wim is overgenomen. Wij zijn daar vanzelfsprekend enorm blij mee!

Toch blijven wij bezorgd! Zoals wij enkele weken geleden in een extra mededeling op zondagmorgen al aangaven, is deze gemeente alleen in stand te houden dankzij én met uw hulp! Wij zijn dan ook heel dankbaar voor de vele mensen die nu weer bereid zich het werk op zich te nemen of mensen die op welke wijze dan ook al betrokken zijn, maar we merken ook dat dit een steeds kleinere kring van mensen is, met meerdere taken en functies, waarmee het vele werk binnen deze gemeente, rust op te weinig schouders! Dat gaat helaas ten koste van deze mensen.

Hoe vanzelfsprekend het soms ook lijkt dat alles geregeld wordt wat er geregeld moet worden, levert dit een onevenredige druk op bij de mensen die hiermee bezig zijn. Zowel op het gebied van Pastoraat, waar we nog veel meer mensen zouden willen hebben die bezoekjes af kunnen leggen om voldoende te kunnen “om te zien naar elkaar”, alsook bij de Diaconie en het CvK waar veel meer concrete doe-dingen liggen, hebben wij het gevoel vaak te kort te schieten.

Deze gemeente kunnen we alleen maar met elkaar dragen! En ik kan u uit ervaring vertellen dat dit, ondanks een hoop werk, ook enorm veel voldoening geeft.

Wij doen hierbij een nadrukkelijk beroep op u allen. Wilt u ook dit jaar eens nadenken, hoe u uw talenten en kwaliteiten in zou kunnen zetten binnen deze gemeente. Door de jaren heen heb ik gemerkt, dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen zich zelf aanmelden. Men wil liever persoonlijk geraagd worden. Ik ben alleen bang dat we daarmee talenten laten liggen! Dus zie deze oproep alstublieft als een persoonlijk verzoek aan u!

En mocht u vragen hebben over hoe dat dan werkt als ambtsdrager of eventueel als taakdrager, informeer dan gerust bij onze dominee of één van de kerkenraadsleden.

Maar nu kijken wij vooral uit naar de bevestiging van de twee nieuwe ambtsdragers. Wij vragen u hen in uw gebeden op te nemen.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur