Welkom

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: Kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK
Postadres: Postbus 4, 4020 BA  MAURIK


ACTUEEL

Periode naar Kerst

Deze periode leven wij toe naar Kerstfeest, het moment waarop wij vieren dat Christus geboren is.

Het kerstfeest is een feest waar we ieder jaar met elkaar naar uitkijken. De zondagen voorafgaande aan kerst, leven wij samen met de kinderen van de Kinderkerk toe naar dit moment, met het adventsproject.

Op zondag 22 december vieren wij met de kinderen het kinderkerstfeest in een feestelijke ochtenddienst voor het hele gezin. Daarom willen wij u, namens alle kinderen van harte uitnodigen om samen met ons dit kerstfeest in de kerk te vieren.

Zangdienst

Op zondagavond 15 december is er om 19:00 uur een zangdienst in onze kerk, met medewerking van het Haaftensch Mannenkoor. Het thema is “Ere zij God in de Hoge”.

U bent hier vanzelfsprekend van harte welkom om prachtige kerstliederen mee te zingen.

Kerstnachtdienst

Dinsdagavond 24 december wordt in onze kerk om 22:00 uur de kerstnachtdienst gehouden. Iedereen is (ook) hier van harte welkom!

Kerstmis

Op woensdagmorgen 25 december vieren wij het Hoogfeest van Kerst in de ochtenddienst om 10:00 uur.

 


Nieuwe opslag voor de rommelmarkt!

De Stichting Restauratie Sint Maartenskerk, heeft voor de rommelmarkt een tijdelijke opslagruimte gevonden. We zijn echter op zoek naar een nieuwe opslagruimte, waar gedurende het hele jaar spullen gebracht kunnen worden voor de rommelmarkt die elk jaar in juli gehouden wordt.

Hebt u een (grote) schuur waar nog een ruimte van ca. 50 tot 100 m2 vrijgemaakt kan worden voor ons? Neem dan contact op via zomermarktmaurik@gmail.com.

Bedankt alvast!


Pastorale ondersteuning

Mocht u een beroep willen doen op onze pastoraal ouderenwerker, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator voor het pastoraat, mevr. Gerda Gotink, tel. 0344 692 291, of pastoraat@hervormdmaurik.nl.


Vacatures Kerkenraad527-250x

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad, met name op het gebied van pastoraat.

De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 3 ouderlingen
  • 1 diaken

Zonder deze extra mensen wordt het werk van onze kerkenraad steeds zwaarder! We kunnen niet zonder extra handen. We hopen dat u daarom een vacante taak serieus wilt overwegen.

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur