Welkom

 

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK


ACTUEEL

Gemeenteavond op 13 november 2017: Beleidsplan 2018 – 2022

Tijdens de gemeenteavond op 13 november aanstaande, willen wij een eerste schets bespreken van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2018 – 2022. Deze schets is tot stand gekomen op basis van de input die wij gekregen hebben uit de 17 groothuisbezoeken die de laatste maanden zijn gehouden in onze gemeente.

Wij willen u een samenvatting geven van de groothuisbezoeken en op basis daarvan de eerste schets toelichten. U kunt dan reageren op deze schets. Met uw reacties zal de werkgroep beleidsplan, samen met de kerkenraad, het beleidsplan verder vorm geven. In het voorjaar van 2018 hopen wij vervolgens een nieuw beleidsplan vast te kunnen stellen in een volgende gemeenteavond.

Wij hopen dat u allemaal aanwezig kunt zijn op deze gemeenteavond. Als er voor die avond al iets anders in de agenda staat: geen nood, het is prima om later aan te schuiven of eerder weg te gaan.

[Meer informatie]


Start nieuw seizoen “Alpha” in Maurik

In het najaar is een nieuw seizoen gestart van Alpha bijeenkomsten met de R.K. Parochie en de Hervormde Gemeente in Maurik.

U bent vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wilt u weten wat Alpha inhoud en/of u aanmelden om mee te doen? Kijk dan gerust op de pagina van Alpha Maurik!


Vacatures Kerkenraad527-250x

 

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad. De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 4 ouderlingen
  • 2 diakenen
  • 2 (ouderling) kerkrentmeesters

Zonder deze extra mensen wordt het werk van onze kerkenraad steeds zwaarder! We kunnen niet zonder extra handen. We hopen dat u daarom een vacante taak serieus wilt overwegen.

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur