Welkom

Welkom op de website van de Hervormde gemeente te Maurik.

De Hervormde Gemeente te Maurik maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maurik ligt tussen de grote rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden. Oude kerken en een landschap met molens en veel water sieren de streek. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren en kersen).

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

kerkdienstgemist_logoOok u bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Op ons rooster vindt u de aanvangstijden van de eerstkomende diensten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via de computer met ons meeluisteren. Ook achteraf een dienst terug luisteren is mogelijk.

We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van harte welkom!

Bezoekadres: Kerkplein 1, 4021 BH  MAURIK
Postadres: Postbus 4, 4020 BA  AMURIK


ACTUEEL

Gerald Troost, 10 juni 2018

Op 10 juni 2018 komt Gerald Troost een zangdienst verzorgen bij ons in de kerk. U bent van harte welkom.

De dienst begint om 19.00 uur de kerk is geopend vanaf 18.30 uur
De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Gerald is een bekende Nederlandse gospelzanger, componist en schrijver.
Hij heeft al verschillende cd’s en boeken uitgebracht.

Wij willen u vragen zich via het evenement op de facebook pagina van “Hervormd Maurik” aan te melden voor de avond, zodat wij van te voren een schatting kunnen maken voor het aantal mensen dat er komt.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u zichzelf niet heeft aangemeld via deze pagina.

Hopelijk zien we u daar!


Concept Beleidsplan 2018 – 2022

Op 12 maart 2018 heeft de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Maurik het concept beleidsplan voor de periode 2018 t/m 2022 voorlopig vastgesteld voor publicatie binnen de gemeente.

Conform ordinantie 4-8-5 van de Kerkorde, stelt de kerkenraad na de voorlopige vaststelling van het beleidsplan, de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening hierover kenbaar te maken. Op maandag 14 mei 2018 zal hiervoor een gemeentevond plaatsvinden, waarin een toelichting wordt gegeven op het beleidsplan en de inhoud daarvan besproken zal worden.

Voor meer informatie over de totstandkoming van dit beleidsplan en voor het downloaden van een digitale versie hiervan, kunt u terecht op de pagina Beleidsplan 2018-20122.

 


Vacatures Kerkenraad527-250x

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de kerkenraad, met name op het gebied van pastoraat.

De openstaande vacatures zoals deze momenteel aan de orde zijn, betreffen:

  • 3 ouderlingen
  • 1 diaken

Zonder deze extra mensen wordt het werk van onze kerkenraad steeds zwaarder! We kunnen niet zonder extra handen. We hopen dat u daarom een vacante taak serieus wilt overwegen.

Meer informatie over de kerkenraad, de taken die vacant zijn én hoe u zich op kunt geven voor deze vacatures, kunt u vinden op de pagina van de kerkenraad.


Bezoek verder onze uitgebreide NIEUWS pagina, voor onder andere:

Voor een overzicht van onze vieringen in de St. Maartenskerk, zie het rooster.


Logo-Protestantse-Kerk-kleur